Разполагането на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства в Европейския съюз не е достатъчно бързо, за да постигне целите на блока, смятат одиторите от ЕС, цитирани от Euractiv. Европейската сметна палата (ECA) разгледа как Европейската комисия подкрепя държавите-членки в разширяването на инфраструктурата за зареждане на електромобили, както и как управлява финансирането от ЕС. Анализът установи, че наличността на обществени станции за зареждане варира значително в отделните държави-членки и платежните системи не са хармонизирани, което принуждава шофьорите да използват множество абонаменти или други методи на плащане, за да заредят електромобилите си, ако пътуват в различни страни от ЕС.

"Миналата година един на всеки 10 автомобила, продадени в ЕС, бе с електромобил, но инфраструктурата за зареждане е неравномерно достъпна в целия ЕС", каза Ладислав Балко, член на ЕСП, отговорен за доклада. Одиторите установиха, че финансирането, предоставено чрез Механизма за свързване на Европа на ЕС, чиято цел е да подобри инфраструктурата за свързан транспорт, не винаги се използва ефективно. Докладът допълнително критикува липсата на ясни и съгласувани цели за пускане на точки за зареждане и липсата на последователни минимални инфраструктурни изисквания на ниво ЕС.

Комисията си е поставила за цел да има 1 милион точки за зареждане до 2025 г. и се стреми да намали емисиите на парникови газове от транспорта с 90% до 2050 г. от нивата през 1990 г. Броят на точките за зареждане в 27-те страни от ЕС и Великобритания се увеличава с приблизително 36 000 годишно от около 34 000 през 2014 г. на 250 000 през септември 2020 г. Съществува значителен риск целта от 1 милион обществени точки за зареждане до 2025 г. да бъде пропусната, ако въвеждането продължи да следва сегашните тенденции, смятат одиторите.

Всяка година ще са необходими около 150 000 нови зарядни станции - почти 3000 на седмица, за да се намали разликата. Производителите на автомобили прогнозират шесткратно увеличение на производството на електрически превозни средства в Европа между 2019 и 2025 г., достигайки над 4 милиона автомобила и микробуса годишно, което представлява повече от една пета от обема на производство на автомобили в ЕС.

3е-news.net