Със съобщението си във вторник за резервиране на мощностите на новия газопровод, който ще транспортира руски природен газ от втората тръба на "Турски поток" през България, Сърбия, Унгария до Австрия, сръбската газова компания обяви, че подаването на природен газ към Западна Европа през Унгария ще стане след 1 октомври 2021 година. Дотогава - през тези 1 година и 9 месеца след 1 януари 2020 година - ние ще транзитираме природен газ само за Сърбия, около 2-2.5 милиарда м3 по предварителни разчети.

Защо подаването на цялото количество природен газ, колкото е експлоатационната норма на новия газопровод, ще спре в Сърбия за 1 година и 9 месеца, не е ясно.

Българската тръба се очаква да е дълга 474 км с капацитет от 15.4 млрд. м3 природен газ годишно. Проектът предвижда изграждането и на две компресорни станции. 3,5 млрд. куб.м от пренасяния газ се прогнозира да останат за местно потребление. Съоръжението при всички положения ще бъде на държавната "Булгартрансгаз".

В същото време сръбската компания Gastrans, която обяви търг за резервиране на мощностите на своя нов газопровод от сръбско-българската до сръбско-унгарската граница посочи като капацитет 13.88 млрд. м3 за година.  Ако приемем, че за нас ще остават 3.5 милиарда, а сърбите ще задържат за себе си 2.5 милиарда м3, възникват въпроси:

  • Къде ще отиват другите милиарди м3, ако през Унгария няма да може да се транзитира този газ?
  • Дали това няма да се отрази на планираните приходи от транзит на природен газ, заложени на база пълен капацитет на новия газопровод?

Обърнахме се към Министерството на енергетиката. Ето какво ни отговориха оттам:

Опасението, че липсата на пренос от Сърбия към Унгария, а оттам - към Австрия до 1 октомври 2021 г. ще намали планираните приходи, заложени при определяне на икономическите параметри на успешно проведената Open Season процедура, е необосновано. Основните приходи от планирания пренос се получават от реализацията на дългосрочен капацитет в проведената процедура, който следва да започне да се заплаща след осигуряването му от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД. Приходите от резервирания капацитет не зависят от степента на използването му от успешните участници в процедурата, а само от обема на резервацията, чиито размер е гарантиран с успешното приключване на процедурата. В тази връзка, посочената информация не би могла да застраши планираните приходи, както и плановете на дружеството за реализация на новата инфраструктура.