През последните десет дни се наблюдава масово поскъпване на полицата "Глажданска отговорност", която по закон е задължителна за всяко моторно превозно средство. Стандартният случай на кола среден клас с двигател до 1600 кубика, произведена през 2012 година с водач без произшествия през последните 3 години вече изисква между 268 и 274 лева за полицата.

Само преди десетина дни цената бе между 217 и 220 лева при същите параметри. Прогнозите, че тези равнища ще се задържат до края на годината, не се оправдаха. поскъпването стана факт в разгара на лятото.

Причините за увеличаването назастраховката са няколко-на първо място, многото нарушения, водещи до пътно-транспортни произшествия по пътищата на страната. Въпреки острата конкуренция между застрахователните компании и задържана дълго време цена, това не можеше да продължава.

Преди около 15 дни излезе и доклад на Комисията за финансов надзор (КФН), според който за най-масовите превозни средства - автомобили, камиони и автобуси, събраните премии за 2017 г. не са достатъчни да покрият разходите на компаниите за изплащане на обезщетенията. Задължителната застраховка покрива щетите, които шофьор би предизвикал на трети лица, ако е виновен в пътнотранспортно произшествие.

Това бе капката, която преля чашата и повечето компании вдигнаха цените. Сега остава да видим дали новите цени ще доведат до намаляване на броя на застрахованите автомобили или не. Защото това е един от показателите, който стриктно се следи от Брюксел и последните години страната ни нямаше проблеми. сега обаче е напълно възможно процентът на МПс със задължителната застраховка да слезе под 90 от броя на всички регистрирани у нас.