Статистическата служба на Европейския съюз Евростат публикува в сряда, 4 август, сравнителни данни за търговията на дребно в еврозоната и ЕС като цяло, както и по държави членки. 

Оказва се, че през юни 2021 г. нашата страна е постигнала най-силен растеж на сектора търговия на дребно на годишна база и то далеч пред втория.

Да видим какви са промените в сектора (дадени в процент) общо и по страни, регистрирани от Евростат.

През юни 2021 г. сезонно коригираният обем на търговията на дребно се е увеличил с 1,5% в еврозоната и с 1,2% в ЕС, в сравнение с май 2021 г., според оценки на статистическата служба на Европейския съюз Евростат.

През май 2021 г. обемът на търговията на дребно се е увеличил с 4,1% в еврозоната и с 4,2% в ЕС.

През юни 2021 г. в сравнение с юни 2020 г. календарно коригираният обем на търговията на дребно се е увеличил с 5,0% в еврозоната и с 5,3% в ЕС.

Месечно сравнение в ЕС и по държави членки

В еврозоната през юни 2021 г. в сравнение с май 2021 г. обемът на търговията на дребно се е увеличил с 3,8% при автомобилните горива и с 3,4% за нехранителни продукти, докато е намалял с 1,5% за храни, напитки и тютюн.

В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил с 3,6% за автомобилни горива и с 2,6% за нехранителни продукти, докато е намалял с 1,1% за храни, напитки и тютюн.

Търговия на дребно в ЕС и по страни през юни 2021 г., процентна промяна в сравнение с предходния месец

Таблица: Eurostat

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голямото месечно увеличение в търговията на дребно е регистрирано в Ирландия (+9,4%), Германия и Латвия (и двете +4,2%) и Литва (+2,0).

Най-голямо е намалението при Малта (-3.0%), Австрия (-2.7%) и Хърватия (-2.6%).

Годишно сравнение в ЕС и по държави -членки

В еврозоната през юни 2021 г. в сравнение с юни 2020 г. обемът на търговията на дребно се е увеличил с 11,9% за автомобилни горива, с 6,5% за нехранителни продукти и с 1,4% за храни, напитки и тютюн.

В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил с 11,5% за автомобилни горива, със 7,1% за нехранителни продукти и с 1,7% за храна, напитки и тютюн.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голямо е годишното увеличение на търговията на дребно в България (+22.7%), Литва (+15.3%) и Словения (+12.8%).

Единственото намаление е регистрирано в Люксембург (-3,2%).

Търговия на дребно в страните от ЕС през юни 2021 г.; промяна в процент в сравнение със същия месец на предходната година

Таблица: Eurostat