Европейските газохранилища остават запълнени до най-високото си ниво за последните пет години - до 55.98 % или 630.9813 TWh според данните на GIE. Освен това в момента те продължават да се запълват, макар и темпът да е слаб - 0.13 п.п. Слабо теглене на природен газ се наблюдава единствено от газохранилищата в Хърватия, Чехия, Дания и Полша. Единственото газохранилище, в което нивото на газа не помръдва от дълго време и остава на постоянно и то достатъчно високо ниво е това в България (77.54 % или 4.4993 TWh). България се опитва да разреши казуса с нагнетения газ на високи цени като очаква Европейската комисия да компенсира страната. Както обясни неотдавна министърът на енергетиката Росен Христов, европейската директива, която задължава страните от ЕС да запълнят газохранилищата до 90 % през миналата и тази година дава възможност и за компенсации за тези страни, нагнетили газ на по-високи стойности до пазарните цени. Дали и кога това ще се случи е под въпрос. Факт е обаче, че газохранилището в Чирен е достатъчно запълнено на прага на старта на сезона за нагнетяване. Пазарът обаче не желае този скъп газ и компаниите в страната, подпомагани от регулатора полагат огромни усилия за запазване на цените на ниво, което е поносимо за потребителите в страната.

Със сигурност подобни проблеми тревожат и другите европейски държави. При цялата тази ситуация и при намаляващи цени на газа на "Булгаргаз", при това под 100 лв. за MWh вече е налице и първият танкер с LNG за България.

Въпросът, на който се търси отговор е търсенето, а това е свързано и с цените. Наскоро Европейската комисия удължи с още една година механизма за намаляване на търсенето на газ с 15 % и дори въведе отчетност за държавите-членки. Опасявайки се от завръщането на високите нива на TTF беше въведено и задължение механизма за коригиране на цените на газа да бъде приложим и за регионалните хъбове. Оценките обаче може да се окажат недалновидни, ако се съди по коментара на анализаторите от Morgan Stanley, Energy Aspects, Goldman Sachs, а и други компании, изследващи пазара.

Във фокуса остава не само запълването на газохранилищата, а като цяло възстановяването на търсенето, което през миналата година се сви в отговор на насоките на европейските институции, а и заради високите цени. Като цяло европейският пазар на природен газ се характеризира със сезонен характер и основната роля на газохранилищата е насочена към това, но насоките се отразяват на индустрията. Така че възстановяването на търсенето до предишните нива може да остане в миналото, тъй като достатъчно на брой индустриални потребители се оттеглиха от Европа, въпреки позитивните очаквания на някои от анализаторите.

3eNews