През 2020 година Европа (ЕС+ЕFTA+Великобритания) за първи път изпревари Китай по брой регистрирани нови електромобили - 1 368 167 броя спрямо 1 246 289. Това става ясно от публикувания първия Глобален рейтинг за електрическата мобилност, който е съставен от организаторите на първото Мюнхенско изложение за мобилност, което ще се проведе от 7 до 12 септември 2021 година и ще замени след близо 70 години Франкфуртския автомобилен салон.

Класацията се основава на анализ на официалните данни за регистрация на електрически превозни средства и хибриди в отделните държави, а организаторите обещават да представят такава класация всяка година.

На първо място сред европейските страни е Германия, където са регистрирани 394 943 нови електрически автомобили, а в САЩ техният брой е 302 929.

3e-news.net

Общо през 2020 г. в света са регистрирани 3 089 221 нови електрически автомобили, което представлява увеличение с 45% спрямо 2019 г. В Европа регистрациите са нараснали със 143%. В Германия увеличението е с 263%, в Италия - с 247%, във Франция - с 202%, във Великобритания - със 143%.

За отбелязване е, увеличаването на броя закупени електрически превозни средства е пряко свързано с държавните субсидии - в Китай субсидиите за покупка са намалени, затова и увеличението на броя на електрически превозни средства е само 15%, а прекратяването на държавната подкрепа в Съединените щати доведоха до спад в продажбите с 6%.

Европа също така се нарежда на първо място по брой регистрирани електрически превозни средства на 1000 жители - 6.1. Средната стойност за света е 1.4 на хиляда души.

Световните лидери са Норвегия (81 електромобила на 1000 жители), Исландия (36.8) и Швеция (20.6). В Германия - 8.5, Великобритания - 6.7, Франция - 6.4, САЩ - 5.2, Китай - 3, Южна Корея - 2.9, Италия - 1.7, Австралия - 0.5, Полша - 0.4, Гърция - 0.3 .

В световен мащаб електромобилите представляват 4.6% от пазара на нови превозни средства, което е с 1.9 процентни пункта повече от 2019 г., когато те са имали само 2.7% дял от глобалния пазар.