Съветът на ЕС съобщи, че е приел предложените промени в общата селскостопанска политика, съобразени с исканията на европейските земеделци, предаде кореспондентът на БТА.

Въвеждат се промени, свързани с финансирането, управлението и наблюдението на дейностите на земеделските производители. Целта на тези промени е опростяване на правилата, намаляване на бюрокрацията и осигуряване на по-голяма гъвкавост за спазване на определени условия за опазване на околната среда, се посочва в съобщението.

При взимането на тези решения Съветът на ЕС е отчел геополитическата обстановка и последиците от нахлуването на руски войски в Украйна, както и промените в природата.

Предвижда се промените да влязат в сила до края на май, се отбелязва в съобщението. Уточнява се, че част от измененията ще бъдат в сила със задна дата, за да бъдат приложени при тазгодишните отчети на земеделците, които получават финансиране от ЕС.

През последните месеци европейските земеделци протестираха многократно с искане за опростяване на правилата за тяхната работа и за ограничаване на вноса от чужбина, който води до намаляване на техните доходи.

В резултат Европейската комисия предложи изменение в правилата за необработваемите площи, така че по-дребните производители да не бъдат ограничавани или глобявани, а да бъдат насърчавани да поддържат такива части от своите ниви. Предвижда се повече гъвкавост при избора на културите за сеитба и за определяне на правилата за съхраняване на почвите. Държавите от ЕС ще имат повече свобода за одобряване на изключения от правилата на местния пазар.

За земеделските производители, които обработват площи до 10 хектара, се предвижда намаляване на бюрократичните изисквания. Комисията уточнява, че това засяга 65 на сто от производителите, които получават подкрепа по общата селскостопанска политика на ЕС.

В средата на март ЕК съобщи, че започва да наблюдава пазарните цени на храните. Предвижда се Комисията да подкрепи производителите при сключването на договори с търговците на дребно и с търговските вериги за хранителни стоки.