Износът и вносът на лекарствени и фармацевтични продукти (съкратени до лекарства в останалата част на текста) в ЕС е нараствал почти всяка година между 2002-а и 2020-а, достигайки съответно 215 милиарда евро и 93 милиарда евро за миналата година.

Дори финансовата криза, която засегна търговията с много други стоки, не е довела до спад на двата показателя. И тъй като износът се е увеличил повече от вноса, търговският излишък е скочил от 18 милиарда евро през 2002 година до рекордните 122 милиарда евро през 2020 година, сочат публикувани днес данни на Евростат, на които се позова БТА.

Освен това за миналата година се наблюдава значително увеличение на дела на лекарствата в общия внос (до 5,4 процента) и особено на износа (11,1 процента).

Най-големи износители на лекарства сред страните от ЕС през 2020 година са Германия (49 млрд. евро), Ирландия (35 млрд. евро) и Белгия (31 млрд. евро), а най-големи вносители - отново Германия и Белгия (съответно 18 и 17 млрд. евро), както и Нидерландия (18 млрд. евро).

В сравнение с 2019 година най-силен скок на обема на износа на лекарства отчитат Гърция, Словения и Ирландия: съответно 48,1 процента, 41,7 процента и 25,2 процента. Този показател е намалял само в три държави: Латвия, Люксембург и Естония (с 11,5 процента, 5,2 процента и 2,2 процента).

Лидери по растеж на вноса на лекарства остават Словения (31,4 процента), Унгария (24,9 процента) и Хърватия (22,9 процента). Единствената държава, в която обемът на вноса на лекарства през 2020 година е намалял, е Австрия (минус 3,4 процента).

Най-големи купувачи на лекарства от ЕС са САЩ (34 процента от общия износ), Швейцария (12 процента), Великобритания (8 процента) и Китай (6 процента).

Първенци по износ на лекарства за ЕС за миналата година са отново Швейцария, САЩ и Великобритания (съответно с дялове от 35 процента, 28 процента и 12 процента)