Депутатите от ресорната комисия по енергетика приеха промени в Закона за енергетиката, с които се либерализира пазара на газ. С 12 гласа "за" и трима "въздържал се" те подкрепиха текстовете, с които се създава платформа за търговия на газ.

В заседанието на комисията участваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов, заместник-директорът на Генерална дирекция "Енергетика" в ЕК Клаус Дитер Борхард, както и изпълнителните директори на "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", "Български енергиен холдинг".

Валентин Николов, председател на комисията заяви, че България е естествен регионален газов разпределител (хъб), тъй като 80% от инфраструктурата се концентрира у нас. Според Борхард развитието на страната ни като такъв център води до необходимост да бъдат увеличени проектите за инфраструктура, свързана с капацитета за складиране (на газ).

Борсата за търговия с природен газ ще бъде регистрирана като дъщерно дружество на "Булгартрансгаз" ЕАД. Тя е елемент от концепцията за изграждане на газоразпределителен център "Балкан". Борсата ще гарантира необходимите предпоставки за либерализация на пазара и развитието на търговията със синьо гориво на българска територия, заяви наскоро министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

"Булгартрансгаз" ЕАД и Австрийският централноевропейски газов хъб (CEGH) подписаха в края на миналата година меморандум за сътрудничество при разработването на газов хъб "Балкан". Двете компании ще си сътрудничат чрез обмен на ноу-хау и добри практики, както и на информация по правните и регулаторни въпроси на ЕС.

Според меморандума, CEGH ще подкрепя търговията на газовата борса в България чрез предоставяне на помощ, услуги и информация. CEGH ще допринесе за сътрудничеството, като споделя информация за успешното функциониране на газовите хъбове и ликвидни места за търговия с газ, свързани с основния европейски газоразпределителен център в Баумгартен, Австрия, съобщи тогава Министерството на енергетиката. По този начин австрийският партньор ще помогне на българския газопреносен оператор да прецени как да развие и превърне газов хъб Балкан във важно място за търговия с природен газ в региона.