Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент "пазар ден напред" затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа) от 824.55 лв. за MWh и количество от 74 777.60 MWh с ден за доставка 22 декември 2021 г., сочат данните от търговията. Това е повишение с 21 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 938.59 лв. за MWh, при количество от 38.307.10 MWh.

Извънпиковата енергия (36 469.50 MWh) е на цена от 710.51 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 634.86 лв. за MWh и количество от 3185.8 MWh.

Най-ниската стойност от 580 лв. за MWh е отчетена за 04 часа (3143.7 MWh).

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента "пазар ден напред" е постигната за 18 часа - 1061.04 лв. за MWh при количество от 2958.4 MWh.

Много висока е и стойността, отчетена за 09 часа - 1012.24 лв. за MWh при количество от 3232.9 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 591.17 лв. за MWh при количество 3052.1 MWh.

Спрямо стойността от 669.61 лева за MWh или 342.37 евро за MWh за 21 декември 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 22 декември се повишава до 421.59 евро за MWh (повишение с 23.1 % %), според www.energylive.cloud, или 824.55 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Постигнатата цена на БНЕБ остава доста над тази за Полша - 343.9 евро за MWh. Все още е под екстремната стойност от 452.94 евро за MWh във Франция.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 декември 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 272.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 693.05 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

Име MW

  • АЕЦ 30,10% 2162.47
  • Кондензационни ТЕЦ 46,94% 3372.49
  • Топлофикационни ТЕЦ 5,99% 430.03
  • Заводски ТЕЦ 2,24% 160.9
  • ВЕЦ 8,44% 606.14
  • Малки ВЕЦ 1,90% 136.62
  • ВяЕЦ 0,80% 57.56
  • ФЕЦ 3,18% 228.4
  • Био ЕЦ 0,38% 27.3
  • Товар на РБ 5828.03

3e-news.net

Цените на европейските електроенергийни борси

вече надвишават 1100 лв./мвтч в определени часове, сочат данните на пазар "Ден наред" за сряда, 22 декември. Франция стана абсолютен рекордьор на борсите, като нивата през деня варират между 480 и 577 евро/мвтч в определени часове. В България цената също удари абсолютен рекорд за втори пореден ден, откакто съществува търговията (421,59 евро/мвтч).

Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента "Ден напред" при невижданната цена за базова енергия от 428,24 евро/мвтч. Това сочат данните на борсата за 22 декември 2021 г. Цената за пиковата енергия е 488,71 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 367,77 евро/мвтч. Най-високата цена от 542,50 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 296,55 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 213,8 мвтч.

На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 22 декември ще бъде 415,94 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем електроенергия е за 174,22 гвтч. Максималната цена ще бъде 542,50 евро/мвтч в 18 ч. Минималната цена ще бъде в 4 ч тя ще бъде 296,55 евро/мвтч.

При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 декември е 420,14 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се търгува за 475,50 евро/мвтч, което е рекордно ниво за последните две години. Най-високата цена от 529,20 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 296,55 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 602,8 мвтч.

Базовата цена на електроенергията за 22 декември на Словашката енергийна борса е 412,15 евро/мвтч. На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 411,95 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 18 ч и тя ще е 529,20 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете държави в 24 ч тя ще бъде 202,45 евро/мвтч.

На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 декември е 427,09 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 484,26 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 81 762,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще достигне 533,19 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 302,26 евро/мвтч.

На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 416,72 евро/мвтч на 22 декември. Пиковата цена ще бъде 474,81 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 431 183,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя ще достигне 529,20 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 280,00 евро/мвтч.