"Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ) отбеляза нов рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент "Ден напред" за ден на доставка 22.01.2020 г. Това съобщават от БНЕБ.

Изтъргуваното количество ток е 42 795,80 MWh, със средна мощност 1 783,16 МW, посочват от енергийната борса.

Движение на цените на 20 януари

При средна цена 119.03 лева за мегаватчас е търгувана на 20 януари електрическата енергия на БНЕБ, показаха данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка (21 януари).

Средната цена на пиковата енергия /9.00-20.00 ч./ e 134.78 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия /1.00-8.00 ч.; 21.00-24.00 ч./ е изтъргувана при средна цена 103.28 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 76.81 лв. за мегаватчас, достигната за 2.00 - 3.00 ч., а най-високата е 174.24 лв. за мегаватчас - за 7.00 - 8.00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 41 087.40 мегаватчаса електроенергия.

Енергийната борса ден по-рано (19 януари) затвори при средна цена 98.15 лв. за мегаватчас.

В сегмента "пазар в рамките на деня" за 20 януари БНЕБ отчете до момента общ търгуван обем от 904 MWh. Среднопретеглената дневна цена е 97.72 лева за мегаватчас.