Общият обем на инвестициите в американски държавни ценни книжа през август 2021 година се е увеличил с 12.8 млрд. долара и възлиза на 7 555.8 млрд. долара, от които 4 240.3 милиарда принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави, съобщи Федералният резерв на САЩ (Фед - централната банка на САЩ).

На годишна база, спрямо август 2020 година, дългът на САЩ в държавни облигации се е повишил с 473 млрд. долара, показват данните на Фед, актуализирани към 18 октомври.

Общата сума през август на всички нетни чуждестранни придобивания на дългосрочни и краткосрочни държавни ценни книжа на САЩ възлиза на 91.0 милиарда долара. От тях нетните придобивания от чуждестранни инвеститорите са за 125.0 милиарда долара, а нетните продажби на щатски държавни дългови книжа от чуждестранни притежатели са 34.0 милиарда долара.

Жителите на САЩ са намалили своите вложения в дългосрочни чуждестранни ценни книжа с нетни продажби от 7.5 милиарда долара.

Таблица

Лидерите

През август Япония остава най-големият притежател на американски държавни облигации за 27-и пореден месец, като е увеличила инвестициите си с 9.6 милиарда долара в сравнение с юли - до 1 319.8 милиарда долара. В същото време Китай, заемащ второто място, е намалил портфейла си от американски облигации с 21.3 милиарда долара - до 1.47 трилиона долара.

Обединеното кралство (569 млрд. долара) продължава да заема третата позиция с голяма разлика от двамата лидери. Ирландия е четвърта (326.1 млрд. долара), а Швейцария е пета (294.7 млрд. долара). Първите 10 притежатели на държавни ценни книжа на САЩ са Люксембург, Каймановите острови, Бразилия, Франция и Тайван. Общо 10-те притежават облигации за 4 280.8 млрд. долара или 56.65% от всичките 38 държави, притежавщи дългови книжа на САЩ.

Трите страни, които са закупили най-много дългови книжа на САЩ през август на годишна база са Великобритания (+150 млрд. долара), Франция (105.3 млрд. долара) и Швейцария (+43.3 млрд. долара).

Общо 10 държави-членки на ЕС притежават американски държавни облигации за 1 374.9 млрд. долара или 18.19% от всички държави и банки, които притежават американски дълг.