И въпреки че цените на природния газ запазват възходящия си тренд, "Булгаргаз" ще продава синьото гориво на цена с 15-20 % по-ниска от тази на европейските хъбове. Това е в резултат на нагнетените количества в газохранилището в Чирен и цената на азерския газ. Това стана ясно от изказването на изпълнителния директор на "Булгаргаз" Николай Павлов по време днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цената на природния газ за февруари.

Павлов отбеляза, че борсовите цени на европейските газови пазари, само за периода 1 декември - 27 януари, са се повишили с над 45 процента. Това се дължи както на високото потребление през декември и януари и на очакваното високо потребление през февруари, така и на високите ценови нива на азиатския пазар. Към Азия се насочват големи количества LNG (втечнен природен газ), което влияе на цените на спот пазарите, допълни изпълнителният директор на "Булгаргаз".

На българския пазар "Булгаргаз" продава на своите клиенти с 15-20 процента по-ниска цена спрямо европейските пазари, каза още Николай Павлов. В тази цена са отразени нагнетените количества в хранилището в Чирен през лятото, цените на "Газпром", както и цените, по които "Булгаргаз" получава доставки на природен газ от Азербайджан. Всички договорени количества на природен газ от Азербайджан се доставят в България, подчерта Павлов.

Той отбеляза също така, че петролът и петролните деривати също са се повишили с около 15 процента.

В рамките на откритото заседание КЕВР обсъди предложението на "Булгаргаз" за утвърждаване на цена на природния газ за февруари в размер на 28.92 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лица, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т. 7). Предложената цена включва компонента за дейността "обществена доставка" в размер на 0=37 лв./MWh и компонента "задължения към обществото" в размер на 0,19 лв./MWh., според доклада на работната група към КЕВР.