Европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" от 12 до 18 април 2021 г. регистрираха едни от най-високите си цени - по-високи дори от постигнати през студените декемврийски и февруарски периоди.

Най-общо стойностите в този сегмент през миналата седмица останаха в широк диапазон от 63 - 83 евро за MWh. Рязката разлика се очерта още с ден за доставка 13 април, когато цената на германската електроенергийна борса спадна с 8.3 % до 57.52 евро за MWh (от 62.72 евро за MWh за 12.04), а на френската борса се покачи до 83.62 евро за MWh (ръст с 16.1 % спрямо 72.01 евро за MWh ден по-рано). Освен във Франция, с ден за доставка 13 април цена от 81.65 евро за MWh бе регистрирана и на електроенергийната борса в Швейцария. На другите борси бяха отчетени малко по-ниски стойности - в диапазона 65-75 евро за MWh.

За отбелязване е, че ценовите нива в сегмента "ден напред" на електроенергийните борси в страните, с които България има физическа граница също останаха по-високи с изключение с ден за доставка 15 април, когато само на гръцката електроенергийна борса бе постигната по-ниска цена - 72.07 евро за MWh. Това през миналата седмица е и денят, в който на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) най-високата стойност от 74.84 евро за MWh.

Летвата вече е прескочена. Така очертаната тенденция за стойности от 80 и над 80 евро за MWh се запазва. С ден за доставка 19 април най-ниска стойност от 66.04 евро в този сегмент е регистрирана единствено на електроенергийната борса в Полша. Това обаче е с близо 10 евро по-висока отпреди година.

3е-news.net

Европейските електроенергийни борси най-общо стартират новата седмица в "ден напред" с цени по-високи с 20 до 30 евро спрямо този ден на миналата година.

Стойностите варират между 83.38 евро за MWh (Австрия, Словения и Хърватия) и 82.16 евро за MWh (Франция) до близо 80 евро за MWh, сочи статистиката на energylive.cloud. Не особено голямо изключение този път прави и Германия с цена от 75.67 евро за MWh. За сравнение, преди година цената в този сегмент на австрийската електроенергийна борса е била 54.56 евро за MWh, а във Франция - 54.51 евро за MWh. Още по-ниска е била в Германия - 49.78 евро за MWh.

В диапазона до около 80 евро са и цените на електроенергийните борси и на Иберийския полуостров (79.03 евро за MWh).

Високи остават и стойностите в нашия регион. В страните, с които страната ни има физическа граница те също се движат между 74 - 80 евро за MWh. Така например постигнатата стойност с ден за доставка в Румъния е 80.54 евро за MWh. Твърде близки са постигнати и в Сърбия (79.82 евро за MWh) и България (79.73 евро за MWh). Малко по-ниска е стойността, постигната на гръцката електроенергийна борса - 74.75 евро за MWh.

Като основен виновник за тези високи цени се посочва студеното време, обхванало Европа и задържащо се много по-дълго от предходни години. Данните сочат, че температурата е с около 5 градуса по Целзий по-ниска в сравнение с този период на 2020 г.