"На 1 януари следващата година в България ще влезе азерски газ. Така ще постигнем пълна диверсификация на енергийните доставчици". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който заедно с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, провери напредъка на строителните дейности по изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB). Инспекцията беше предавана на живо в профила на министър-председателя във Фейсбук.

Премиерът Борисов подчерта, че по проекта се работи на пълни обороти. "Това, което трябваше да направим, сме го направили, така че да няма и ден забавяне на този изключително важен геостратегически проект - от Александруполис до нашата част, ние имаме 20% там, за да може и от Юг на Север да потече различен от досегашния газ - 100% диверсификация", отбеляза министър-председателят, като имаше предвид акционерния дял, който България притежава в терминала за втечнен газ в Александруполис.

Газопроводът ще има външен диаметър DN 800, обща дължина приблизително 182 км, от които 150 км на българска територия. Техническият му капацитет е от 3 млрд. до 5 млрд. куб. метра годишно. Общата стойност на проекта е 220 млн. евро.

До момента по проекта са доставени 159 км линейни тръби. Заварените тръби са близо 72 км, а общо положените и засипаните по изграждащото се трасе са над 11 км. Положени са общо 30 км. Разчистената полоса е 145 км, 104 км тръби са вече по трасето. 

Един километър и шестстотин метра от трасето ще преминат под язовир "Студен кладенец", както и под река Марица, уточни премиерът Борисов.

Заедно с премиера и енергийният министър на място дойде и представител на гръцката фирма "Авакс", която изпълнява строителството на обекта. Той обясни, че се работи усилено и до края на година ще има сериозен напредък по трасето.

Газопроводът IGB ще се свърже с гръцката национална газопреносна система и Трансадриатическия газопровод (TAP) в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора.

До края на тази година ще започнем доставката на първия газ от Азербайджан за Европа и така да постигнем главната цел, заявена с началото на реализацията на проекта Трансадриатическият газопровод, съобщи вчера операторът на газотранспортната система.

Стартът на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България беше даден на 22 май 2019 г. лично от премиерите на двете страни. Интерконекторът е един от седемте приоритетните проекта за сигурност и конкурентоспособност на енергийния пазар в Европейския съюз. Той е изключително важен и от гледна точка на осигуряване на диверсификация на източниците и доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа. Междусистемната газова връзка ще доведе до реално разнообразяване на източниците на природен газ - чрез него ще получаваме азербайджански природен газ от Трансадриатическия газопровод, освен това през интерконектора България ще може да получава доставки и през терминала на Александруполис за втечнен природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Израел, Египет и други.