България е намалила износа си на червено месо (говеждо, свинско, овче и агнешко, конско и козе) и е увеличила експорта си на говеждото месо. В стойностно изражение страната ни е доставила в чужбина червени меса за 15 902 000 щатски долара през 2020 година, показват окончателните данни СТО, обобщени от специализираната платформа за търговска информация worldstopexports.com.

В кланично тегло (тонове) износът от България намалява общо с 34.3% спрямо 2019 година, като експортът на свинско, агнешко и овче, конско и козе спада средно с 51.1%, докато износът на говеждо месо скача със 140.5 на сто, което компенсира отчасти големия спад на останалите 4 вида червени меса, сочат окончателните данни oт aнaлиза нa Министерството на земеделието за 2020 година.

Износът на червено месо продължава да нараства в световен мащаб, въпреки потенциалните отрицателни последици за здравето на потребителите. Стойността на червеното месо, продадено на международните пазари, възлиза на 94.5 млрд. щатски долара през 2020 г. Спрямо 2016 година световният износът на червено месо е нараснал с 26.3%, когато общият износ е бил на стойност 74.8 млрд. щатски долара. И на годишна база, спрямо 2019 г., общият износ на червено месо също нараства, но съвсем слабо, с 1.3% в стойностно изражение.

Съединените американски щати са абсолютният лидер сред износителите на червено месо, изпреварвайки Австралия и Бразилия. През 2020 г. САЩ са доставили червено месо на търговските си партньори на стойност 12.6 млрд. долара, което се равнява на 13.3% от общия обем на износа от 94.5 млрд. долара на всички държави-износителки.

Различна е ситуацията, обаче, когато става въпрос за най-големите износители в света за конкретните видове прясно, охладено или замразено червено месо.

Испания е начело с 6.5 млрд. долара експорт на свинско месо, което е вторият по стойност износ на червено месо в света. Австралия е номер 1 по стойност на доставките на овче и козе месо, като е получила 2.6 млрд. долара от износ на тези два вида месо и 102.8 млн. долара за експортирано козе месо. В същото време Белгия взе короната като най-голям износител на конско месо, изпращайки на своите клиенти конско месо на стойност 53.4 млн. долара.

Световни експортни продажби по видове червено месо

Прясното, охладеното и замразеното говеждо месо притежава титлата на най-предпочитания вид изнасяно червено месо през 2020 г., привличайки 52.8% от международните продажби. На второ място се нарежда износът на свинско месо (39.2%), следвано от агнешкото и овчето (7.3 %), конското месо (0.4%) и козето месо (0.3%).

Ето и общите продажби, както и процентното изменение на износа на червено месо през 2020 г.:

- говеждо месо: 49.9 млрд. щатски долара (спад с -4.2 % спрямо 2019 г.);

- свинско месо: 37 млрд. щатски долара (ръст от 12.8%);

- агнешко: 6.9 млрд. щатски долара (спад с -10,1%);

- конско месо: 360.6 млн. щатски долара (спад с -15,4%);

- козе месо: 292,3 млн. долара (спад с -23,9 %)

Въпреки затрудненията, заради световната пандемия на Covid, през 2020 година износът на свинско месо все пак успява да отбележи двуцифрен ръст. За разлика от останалите 4 вида червено месо, износът на които намалява.

Окончателните данни на Министерство на земеделието показват, че произведеното червено месо през 2020 година е намаляло до 93 136.8 тона (в кланично тегло) - от което 78% е добито в регистрирани кланици, а 22% - в регистрирани стопанства.

Πpeз 2020 г. y нac ca paбoтили 78 ĸлaници - cъc 7 бpoя пo-мaлĸo в cpaвнeниe c 2019 г. От тях 10 са еднолични търговци, а 68 са други юридически лица. Πpoизвeдeнoтo мeco в ĸлaницитe e 72 821 тoнa или cъc 17.1% пo-мaлĸo oт пpeдxoднaтa гoдинa.

Произведеното червено месо от стопанствата в страната през 2020 година е намаляло до 20 316 тoнa или c 15.4% пo-мaлĸo в cpaвнeниe c пpeдxoднaтa гoдинa. Дoбитoтo чepвeнo мeco в cтoпaнcтвaтa пpeдcтaвлявa 21.8% oт oбщo пpoизвeдeнoтo чepвeнo мeco в cтpaнaтa.

България е 61-а в света по износ на говеждо месо

Глобалните приходи от изнесено говеждо месо през 2020 г. възлизат на 49.9 млрд. долара, сочат обобщените данни на worldstopexports.com. От тях 3 321 000 долара или 0.01% пазарен дял се падат на България. При общо взето масовото свиване на износа на говеждо месо, страната ни отчита едни от най-високите ръстове (+140.5%), изпреварена само от 3 европейски държави: Черна гора (5733%), Исландия (+2638%) и Русия (+204.8%).

В същото време произведеното в България говеждо месо през 2020 година възлиза на 16 686.2 тона, от които 707.4 тона са експортирани, а за вътрешно потребление са останали 26 368.6 тона, от които 10 389.8 тона са от внос.

За отбелязване е, че само България отчита трицифрен ръст на износа на говеждо месо сред 23-те страни-членки на ЕС, за които има данни на СТО. Извън класацията са четири държави от ЕС: Италия, Ирландия, Кипър и Малта.

Приблизително 26.6 млрд. долара или 53.3 % от общия световен износ на говеждо месо са на замразеното в сравнение с 46.7% за доставки на прясно или охладено говеждо месо.

Процентът на износа на замразено говеждо месо постоянно нараства от 48.6% през 2016 г. до 54% през 2019 г., въпреки че през 2020 г. се наблюдава лек спад.

Петте най-големи износители, включващи всички видове говеждо месо, са Бразилия, Австралия, Съединените щати, Индия и Аржентина. На тези 5 основни доставчика се пада повече от половината (52.8%) от общата стойност на изнесеното през 2020 г. говеждо месо.

Сред включените в класацията 100 световни доставчици 45 държави са увеличили приходите си от износ на говеждо месо от 2019 г. до 2020 г., след които и България. Най-голям ръст в проценти на износа си отчита Танзания (+48 433%), Черна гора (+5 733%), Киргизстан (+5 633%), Исландия (+2 638%), Бруней (+2 325%), Ямайка (+ 1 408%), Боливия (+ 320.9%) и Филипините (+ 287.5%).

Най-силен спад на експортните продажби на годишна база отбелязват Обединените арабски емирства (спад от 99%), Тайван (-98.1%), Етиопия (-82%), Грузия (-81.2%), Сенегал (-80.9%), Мароко (-78.9%) и Хонконг (-77.3%).

България е 42-ра в света по износ на свинско месо

Вторият най-предпочитан вид червено месо е свинското, от което през 2020 г. са реализирани международни продажби на стойност 37 млрд. долара. От тях на България се падат 6 635 000 долара или 0.02% пазарен дял, но страната ни отчита спад на експорта (-46.5%). В същото време произведеното в България свинско месо през 2020 година възлиза на 66 298.8 тона, от които 5 070.4 тона са експортирани, а за вътрешно потребление са останали 211 639.2 тона, от които 150 416.8 тона са от внос.

За отбелязване е, че България е сред повечето страни-членки на ЕС, които отчита двуцифрен спад на износа на свинско месо сред 25-те страни от ЕС, за които има данни на СТО. Извън класацията са две държави от ЕС: Естония и Малта.

Петте най-големи износители на прясно, охладено или замразено свинско месо са Испания, Съединените щати, Германия, Канада и Дания. В стойностно изражение водещите световни износители на свинско месо са доставили почти две трети (63.4%) от износа на свинско месо през 2020 г.

От 92 световни доставчици 44 държави са увеличили приходите си от износа на свинско месо през 2020 година спрямо 2019 г. Най-големият годишен процентен ръст принадлежи на износителите от Еритрея (+5400%), Тайван (+3464%), Исландия (+1367%), Южна Корея (+806%), Мароко (+700%) и Египет (+657.1%).

Най-силен спад на продажбите на годишна база отбелязват износителите на свинско месо от Суринам (-99.1%), Фолклендските острови (-98%), Черна гора (-97.5%), Ботсвана (-95.4%), Тринидад и Тобаго (-92%), Венецуела (-90,2%) и Конго (-89,7%).

България е 32-ра в света по износ на овче и агнешко месо

Третият предпочитан вид червено месо е овчето и агнешкото, от което през 2020 г. са реализирани международни продажби на стойност 7.1 млрд. долара. От тях на България се падат 3 338 000 долара или 0.05% пазарен дял, но страната ни отчита спад на експорта (-54.2%). В същото време произведеното в България овче и агнешко месо (агнета до 1 година) през 2020 година възлиза на 8 583.8 тона, от които 6 937.4 тона агнешко. От МЗ отчитат, че през 2020 година броят на закланите овце намалява с 16.3%, както и произведеното месо (-7.9%).

От таблицата по-горе става ясно, че България е третата страна в ЕС с най-голям спад на износа на овче и агнешко месо (-54.2%), изпреварена само от Австрия (-58.3%) и Хърватия (-61.6%).

Прави впечатление, че износителите на овче и агнешко месо са по-концентрирани. На петте най-големи износители (Австралия, Нова Зеландия, Обединеното кралство, Ирландия и Испания) се падат 89.1% от световния износ на овче месо (включително агнешко) на стойност 7.1 млрд. долара през 2020 г.

Сред включените общо 97 световни доставчици 28 държави са увеличили приходите си от изнесено овче месо през 2020 година, спрямо 2019 г. Най-рязкото годишно процентно увеличение принадлежи на износителите от Египет (+5233%), следван от Мозамбик (+650%), Финландия (+552.6%), Йордания (+273.6%), Кения (+181.3%), Южна Африка (+160,6%) и Малайзия (+79.3%).

Най-сериозен спад на продажбите на годишна база отбелязват износителите на овче месо от Малдивите (-237.9%), Монголия (-99.9%), Армения (-99.6%), Русия (-99.5%), Иран (-94%) и Грузия (-93.3%).

България е 33-та в света по износ на козе месо

През 2020 г. приходите от износ на козе месо в световен мащаб възлизат на 292.3 милиона щатски долара. От тях 7 000 долара се падат на България, което представлява пазарен дял от 0.002%.

От 17-те включени в класацията страни-членки на ЕС България е с най-голям спад на износа на козе месо, като се има предвид, че 11 държави отчитат забавяне на износа и само 5 регистрират ръст, а една е без промяна.

От 2016 г. насам световният износ на козе месо намалява в стойностно изражение с 18.9%, а през 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се понижава с 23.9%.

Петте най-големи износители (Австралия, Етиопия, Кения, Франция, Испания) генерират 84.2% от общите експортни продажби на международните пазари на козе месо през 2020 г.

От включените 42 световни доставчици 10 държави са увеличили приходите си от износа на козе месо през 2020 г. спрямо предходната 2019 г. Най-големи годишни ръстове в проценти са реализирани от износителите в Латвия (+300%), Сингапур (+221.8%), Хонконг (+93.9%), Португалия (+64.3%) и Тайван (+50%).

Най-голям спад на продажбите на годишна база отбелязват износителите на козе месо в Судан (-99.1%), Обединените арабски емирства (-98.6%), България (-94%), Австрия (-91.6%) и Дания (-91.1%).