България може да се окаже изложена на най-голям риск при евентуално прекъсване на транзита на природен газ през Украйна от всички страни в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сочат данни на European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG).

Останалите потенциално потърпевши страни от подобно прекъсване на доставките на руски газ през Украйна са Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Полша, Румъния, Словения и Словакия.

Резултатите показват, че при пиков ден и двуседмично върхово застудяване през зимата, съчетани с прекъсване на украинския транзит, някои страни в Югоизточна Европа ще бъдат изправени пред ограничаване на търсенето.

ENTSOG отбелязва, че намаляването на търсенето в Югоизточна Европа в такъв момент ще се дължи на ограниченията в местната инфраструктурата, а прекратяването на износа не може да помогне да се избегнат тези ограничения.

При прекъсване на транзита през Украйна през тази зима, търсенето в България в пиков ден ще се свие с 65%, най-много от всички засегнати страни. Страната ни е следвана от Румъния (15%), Босна и Херцеговина (13%) и Гърция (12%).

При двуседмично застудяване търсенето в България ще намалее с 62%, докато в Румъния то ще се свие с 10 на сто, а в Гърция с 3%.