Повечето страните от ЕС (21 от 27) регистрират намаление на цените на селскостопанските продукти през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., съобщи Евростат.

Най-рязък спад на цените е отчетен при страни с висока специализация в зърнените култури и(или) добива на мляко - това са България (-28%), Унгария (-26%), Литва и Латвия (и двете -24%) и Словакия (-20%).

Промяна в тримесечните ценови индекси, процент, Q3 на 2023 спрямо Q3 на 2022 г.

Графика: Евростат

Като цяло за ЕС през третото тримесечие на 2023 г. на годишна база Евростат отчита спад с 9% на средните цени на селскостопанските продукти, които фермерите получават. Цените на аграрните стоки и на вложените за производството им ресурси (извън инвестициите) се понижиха през отчетния период, като така се потвърждава обрата от силния ръст на цените през 2021 г. и 2022 г., отбелязва Евростат.

Цените са се увеличили в шест държави в южната част на ЕС: Гърция (+22%), Кипър (+11%), Португалия (8%), Испания и Малта (и двете с +5%) и Италия (+1%). Един от факторите за тези повишения е рязкото увеличение на цената на зехтина, включително +103% в Испания, +101% в Гърция, +99% в Португалия, +31% в Италия, отбеляза европейската статистическа служба.

Графика: Евростат

По отношение на вложените ресурси за производство на непреработени селскостопански продукти (извън инвестициите) най-резки темпове на спад на цените в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. са отчетени в Литва (-27%) и Холандия (-26%). Малта е единствената страна от ЕС, която регистрира увеличение (+1%).