През 2022 г. цените на курсовете за шофьорска книжка, изпитите, разрешителните за управление на МПС и техническите прегледи в ЕС са се увеличли средно с 4,8% в сравнение с 2021 г. Нарастването е почти три пъти от нивото през 2018 г., когато беше +1,7% в сравнение с 2017 г., отчете Евростат.

През 2020 г., първата година от кризата с COVID-19, средният годишен темп на промяна (+1,6%) е по-нисък в сравнение с 2019 г. (+2,0%). През 2021 г. обаче този процент се удвои, достигайки +3,2%. Евростат отчита това увеличение като резултат от общото нарастване на инфлацията в сферата на услугите.

Нарастване на цените на шофьорските курсов, изпитите, техническите прегледи в ЕС по страни за 2018 г. и 2022 г.

Графика: Евростат

Най-голямото поскъпване е в Чехия, следва България

Сред страните от ЕС най-високи средни годишни темпове на промяна на цените на курсовете, изпитите, свидетелствата и техническите прегледи през 2022 г. са отчетени в Чехия (+19,6%), България (+18,0%), Италия (+13,3%), Литва (+11,2%) и Полша (+11,1%). През същата година Кипър беше единствената страна членка, регистрирала отрицателна стойност (-1,6%), като Хърватия (+0,2%), Гърция (+0,7%) и Ирландия (+1,0%) записаха най-нисък ръст.

През 2018 г. средните годишни темпове на промяна бяха много по-малки: нито една страна от ЕС не регистрира двуцифрено увеличение. През с.г. средните темпове на промяна на цените на тези услуги варират между -2,2% в Литва и +7,1% в Унгария.

Евростат припомня, че на 1 март 2023 г. Европейската комисия е представила цялостен пакет мерки за подобряване на безопасността за всички участници в движението по пътищата, който включва въвеждане на цифрова шофьорска книжка, валидна във всички държави от ЕС, и за по-добро трансгранично прилагане на правилата за движение по пътищата.

Във връзка с това, Европейската статистическа служба представя и данните за нарастването на цените на специфичните услуги на фона на общото поскъпване на потребителските стоки и услуги.