Българският експорт на сладкия продукт възлиза на 39.838 млн. долара, сочат окончателните данни на Световната търговска организация

Глобалните продажби от износа на пчелен мед от всички държави в света възлизат на 2.4 милиарда долара през 2020 г., сочат окончателните данни на Световната търговска организация (СТО) и обобщени от специализираната платформа за търговия worldstopexports.com.

Сред първите 20 износители на натурален мед е и България, която с експортирания пчелен мед за близо 39.838 млн. долара се нарежда на 16-то място в света, като запазва позицията си спрямо 2019 година както в ЕС, така и на Балканите. В същото време, обаче, от бранша алармират, че пчелният мед, произведен през настоящата година, ще поскъпне с най-малко 10% на фона на общото нарастване на цените в страните, които са най-близо до нас - Турция, Гърция и Сърбия. От Обединения български пчеларски съюз уверяват, че производителите няма да бъдат ощетени, защото и изкупните цени ще се повишат, каквато е тенденцията в света.

Като допълнителни фактори за повишаване на цените на пчелния мед от бранша посочват фалшифицирането на българския мед от една страна и измирането на пчелите от употребата на вредни препарати от земеделските производители, предимно нерегламентиран внос от трети страни.

Като цяло стойността на износа на натурален мед от 2016 година до 2020 г. е нараснала средно с 2.6% за всички страни износителки. Преди пет години доставките на пчелен мед са били оценени на 2.2 милиарда долара. Само за 2020 година по окончателни данни глобалният износ на натурален мед се е увеличил с 15.3% спрямо предходната 2019 г. или с около 200 млн. долара.

Петте най-големи износители на пчелен мед са Нова Зеландия, Китай, Аржентина, Германия и Украйна. Взети заедно, тези страни са генерирали 45.3% от световните продажби на натурелен мед през 2020 година.

По континенти европейските страни са изнесли най-голямо количество пчелен мед като техните доставки възлизат на 938,9 милиона долара или 41% от общите международни продажби на пчелен мед. Следващи са страните от Азия, на които се пада 22.5% от световния износ на натурален мед. Трети са страните от Океания (предимно Австралия и Нова Зеландия), на които се падат 16.2% от световния експорт. Четвърта е Латинска Америка, с изключение на Мексико, но включително от Карибите, с пазарен дял от 14.5%. Останалите 5.8% са за износителите от Северна Америка (5.1%) и Африка (0.7%).

Скрийншот: 3е-News

От таблицата по-горе се вижда, че страната ни попада в групата на държавите, чийто експорт е намалял през 2020 година спрямо предходната 2019 година в стойност, макар и с малък спад от 1.5% (от 40.437 млн. долара до 39.838 млн. долара). След нас са: Франция (-4.5%), Мексико (-12.1%), Канада (-13.2%) и Индия (-17.3%), но въпреки това България запазва добрите си пазарни позициите спрямо 2019 година.

Най-голям годишен ръст на износа на пчелен мед отчитат Бразилия (с 45.2%), Нова Зеландия (с 43.7%), Полша (с 43.5%) и Виетнам (с 42.8%).

Освен това, първите 16 държави, вкл. и България, са доставяли 80% от световния износ на натурален мед през 2020 г. в стойност. Пазарният дял на нашата страна е 0.9%, като най-висок, двуцифрен е пазарният дял на Нова Зеландия (14.4%) и Китай (11.1%), в дъното преди нас са Австралия (1.9%) и Румъния (2.2%). На останалите 80 държави-износителки на пчелен мед, които СТО е регистрирала, се пада само 20% общ пазарен дял.

Скрийншот: 3е-News

На Балканите страната ни е на второ място след Румъния, изпреварвайки големи износители като Гърция, Турция, Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина и Северна Македония. Данни за Албания липсват.

Скрийншот: 3е-News

В класацията на страните-членки на ЕС България заема 6-то място, изпреварена от Германия, Испания, Унгария, Полша и Румъния, според обобщените данни на СТО. След нас са останалите 21 страни-членки на ЕС.

България е 44-ти вносител на пчелен мед в света

В класацията на worldstopexports.com на вносителите на пчелен мед в света, България е в средата на подреждането, като заема 44-то място с внос за 3.447 млн. долара, но в сравнение с 2019 година вносът намалява с 11.8%, което би трябвало да означава, че производството се е увеличило, тъй като няма информация за спаднало потребление на пчелен мед на българския пазар.

През 2020 г. вносът на натурален мед в световен мащаб възлиза на 2.23 млрд. щатски долара, което представлява увеличение средно с 10.5% за всички държави вносителки от 2016 г. насам, когато покупките на пчелен мед са били на стойност 2.02 млрд. долара. Само през 2020 година вносът на натурален мед е нараснал с 10.1% спрямо предходната 2019 година.

Петте най-големи вносители са: САЩ (441.408 млн. долара), Германия (273.393 млн. долара), Япония (173.744 млн. долара), Франция (128.968 млн. долра), Обединеното кралство (120.153 млн. добара), и те са закупили 51% от целия внос на натурален мед през 2020 г.

По континенти, европейските държави са внесли най-много пчелен мед (на стойност 1.09 млрд. долара, или 49,1% от общия обем на световния внос), на второ място са вносителите от Азия с 25.9% пазарен дял, а 21.2% от световния внос на натурален мед е доставен в Северна Америка. Следват Океания с 1.8%, начело с Австралия; Африка с 1.5% и Латинска Америка с 0.3%), с изключение на Мексико, но включваща Карибския басейн.

По внос на Балканите страната ни е на 5-то място, изпреварена от: Румъния с 16.818 млн. долара (24 място сред всички вносители в света, като увеличава вноса си с 92.8%); Гърция с 16.152 млн. долара (26 място, но със спад от 10.2% но вноса); Словения с 3.946 млн. долара (41 място и с 24.1% ръст на вноса); Хърватия с 3.782 млн. долара (43 място, непосредствено преди България и с 15.5% ръст на вноса).

В рамките на ЕС-27 България заема 21-во място. След нас са само Кипър, Естония и Латвия.

Скрийншот: 3е-News

3e-news.net