Общият обем на азербайджанския газ, изнасян в Европа по Трансадриатическия тръбопровод (ТАП), е достигнал 10 милиарда кубични метра, съобщи министерството на енергетиката на Азербайджан, цитирано от ТАСС и БТА.

ТАП беше пуснат в експлоатация през декември 2020 година.

В момента през съоръжението се пренасят дневно над 28 милиона куб. метра газ. Така се укрепва интеграцията на Азербайджан на европейския газов пазар, отбелязва министерството.

През 2021 г. Азербайджан е изнесъл 19,2 милиарда куб. метра газ, от които 8,2 милиарда за Европа. По-рано министърът на енергетиката Пярвиз Шахбазов заяви, че през 2022 г. Азербайджан планира да увеличи износа на газ за Европа до 9,1 милиарда куб. метра.

Азербайджан започна на 31 декември 2020 г. търговски доставки на газ за Европа по Трансадриатическия тръбопровод, част от Южния газов коридор (ЮГК). Доставките са планирани за 25 години, като се предвижда годишен износ на над 10 млрд. куб. м азербайджански газ за европейския пазар, от които 8 млрд. куб. м - за Италия и по 1 млрд. куб. м - за Гърция и България. Пропускателната способност на 878-километровия ТАП е 10 милиарда куб. метра, като се планира тя да бъде удвоена.

ЮГК е система с дължина около 3500 км, включваща три газопровода, които свързват Азербайджан, Грузия, Турция, Гърция, Албания и Адриатическо море, откъдето газът стига до Италия. Системата включва Южнокавказкия, Трансанадолския и Трансадриатическия тръбопроводи, като капацитетът й е 16 млрд. куб. м газ, а за основен източник на суровина за ЮГК се приема находището "Шах Дениз" с неговите запаси от 1,2 трлн. куб. метра.