Азербайджан започна на 31 декември 2020 г. търговски доставки на газ за Европа по Трансадриатическия тръбопровод, част от Южния газов коридор | Бизнес.dir.bg