Българската компания за добив на мед "Асарел-Медет" търси одобрението на акционерите си за програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 100,5 милиона евро, като целта е изкупване на до 14,7% от собствения ѝ капитал.

Акционерите на дружеството ще гласуват по предложението на среща, насрочена за 15 февруари, става ясно от поканата, вписана в Търговския регистър.

Предложението предвижда изкупуване до 591,240 собствени акции в ценовия диапазон между 170 и 200 евро.

Базираната в Панагюрище "Асарел Медет", за която работят около 1200 служители, е създадена през 1991 г. През юни 1999 г. дружеството бе придобито от "Асарел-Инвест" - акционерно дружество, което е собственост на акционерно дружество VA Copper Invest - дъщерно дружество на австрийската VA Intertrading.

Според последните налични данни от Търговския регистър базираната в Малта компания VA Copper Invest притежава 67,91%-ен дял в "Асарел-Медет" в края на 2017 г.