След четири поредни седмици на загуба, българският индекс на "сините чипове" SOFIX e на печалба в периода 5-9 октомври, със седмично повишение завършиха и другите три измерителя.

Само в рамките на една борсова сесия, на 8 октомври, бяха изкупени 80% от предложените права, което даде основание на компанията да обяви, че увеличаването на капитала на Алтерко АД е успешно. Това е и най-запомнящото се събитие на Българската фондова борса (БФБ) през отминалата седмица от 5 до 9 октомври, през която след четири поредни седмици на загуба, SOFIX отчете печалба с 0.70%.

След успешния старт на търговията с права на компанията, когато бяха изтъргувани 12 558 628 права от общо 15 000 000 издадени, заради което цената им нарасна с 40% - от 0.132 лв. при отваряне до 0.185 лв. при затваряне на търговията, а цената на акцията се повиши до 3.96 лв. Предвижда се търговията да продължи до 19 октомври 2020 г., а на 23 октомври да се проведе аукцион за неупражнените права.

Седмичната равносметка показва, че Алтерко е сред най-печелившите компании през седмицата от 5 до 9 октомври, като цената на акциите се повиши с 16.76%, след като в предходната седмица беше в групата на петте най-губещи емисии със спад от 4.15 на сто.

Интересът към новото увеличение на капитала на иновативното технологично дружество, известно на потребителския пазар с предоставянето на телекомуникационни и интернет услуги и продукти, сред които и най-популярните She/Shelly и със смарт часовника си за деца MyKi, беше голям, тъй като се предлагаха 3 млн. акции или общо 9 млн. лв., а всеки желаещ да инвестира в акции от новата емисия може да го направи след като първо придобие права и ги упражни, закупувайки акции на емисионна цена от 3 лв. Пет права дават възможност за записване на 1 нова акция.

Отминалата работна седмица (5-9 октомври) завърши с печалба и за четирите индекса на БФБ, като най-голямо беше повишението при равнопретегления BGTR 30 (+0.78%), следван от SOFIX (+0.70%), имотният BGREIT (+0.67%) и широкият BGBX 40 (+0.52%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 9 октомври, българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 7.50%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-25.50%), показват седмичните и месечните бюлетини на Българската фондова борса (БФБ).

При положение, че и четирите индекса на БФБ са на печалба, съвсем логично е печелившите сделки да са повече от губещите: при съотношение 54% към 34% и 12 на сто без промяна. При търгуваните емисии, обаче, печелившите са повече (41% към 37% и 22 без промяна). При изтъргуваните акции съотношение е: 40% за печелившите спрямо 35% за губещите и 25 на сто без промяна.

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата седмица пазарният тренд на БФБ съвпадна с този в Западна Европа и на "Уолстрийт" в Ню Йорк, след като предната седмица се размина.

Както посочихме SOFIX завърши с повишение от 0.70%, като на зелена територия бяха другите три измерителя на БФБ. В същото време общоевропейският индекс STOXX 600, в който са включени 600-те най-големи европейски компании, приключи отминалата работна седмица на печалба с 2.01% и отчете втората си най-добра седмица за последните два месеца и половина. На седмична печалба бяха и всички национални измерители на "сините чипове" в Западна Европа.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) е начело на най-печелившите акции с ръст от 28.18%, при последна цена от 0.282 лв./акция;

- Алтерко АД (A4L) е с повишение от 16.76%, след като в предходната седмица беше в групата на петте най-губещи акции със спад от 4.15 на сто, при последната цена от 4.320 лв./акция.

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5F4) с ръст от 7.14%, при последна цена от 1.950 лв./акция;

Топ 3 на най-губещите акции

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU) е начело по загуба със спад от 5.11%, след като в предходната седмица беше в групата на петте най-печеливши акции с ръст от 3.53 на сто;

- Софарма АД (3JR) е с понижение от 3.87%, при последна цена от 2.980 лв./акция;

- Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) е със спад от 0.99%, при последна цена от 4.020 лв./акция;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

За пазара на акции в България и Западна Европа може да четете на 3e-news.net