Българска фондова борса АД (BSE) вече е сред най-ценните публични компании и влиза във водещия индекс SOFIX от 20 март. Това стана ясно от днешното решение на Съвета на директорите на БФБ, с което одобри състава на SOFIX при първото ребалансиране на индекса през тази година. БФБ става "син чип" 12 години след като се листна като публична компания.

"Горди сме, че Борсата влиза в топ 15 на най-елитните публични компании в България. Една компания да стане "син чип" означава, че тя е добре установена, финансово стабилна и с висока репутация. Влизането ни в SOFIX е изключително признание за усилията, които екипа ни полага през последните няколко години и положителните резултати са налице.", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

За изминалите три години ликвидността с акциите на БФБ значително се повиши, като броят сделки нарасна повече от 5 пъти, a оборотът - около 3 пъти. Установената дивидентна политика на компанията и увеличаващите се дивиденти, разпределени през този период, доведе до ръст на акционерите на БФБ с повече от 75%, а на пазарната капитализация на компанията - с над 80%. Всичко това допринесе и за преместването на емисията акции на БФБ на най-високия сегмент на Борсата, Premium, от началото на 2023 г.

Според решението на Съвета на директорите на БФБ, освен акциите на БФБ в състава на SOFIX влизат още: SFT Софарма трейдинг АД-София, MONB Монбат АД-София, и GR6 Градус АД-Стара Загора, а напускат основния индекс: EAC Елана Агрокредит АД-София, MSH М+С хидравлик АД-Казанлък, SGH Сирма Груп Холдинг АД-София, и TBS Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София.