Общите месечни приходи, администрирани от Агенция "Митници" през септември 2022 г., са в размер на 1 219.9 млн. лева и превишават приходите от същия месец на миналата календарна година с 201.4 млн. лева (19.8%). Най-значим е отчетеният ръст на ДДС при внос и мита.

За деветте месеца от началото на годината Агенция "Митници" е събрала приходи от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби в размер на 9 981.7 млн. лева. Постъпленията са нараснали с 2 214.7 млн. лева или 28.5% спрямо същия период на 2021 г.

В съответствие с принципа на прозрачност и откритост Агенция "Митници" публикува в началото на всеки календарен месец в секция "За нас - Агенцията в цифри и факти" данни за изпълнението на приходите по пера.