Първият ден от седмицата ни предложи интерсно развитие  на борсовата сесия. Всички индекси записаха понижения около и под 1%, като SOFIX затвори на ниво от 383 пункта. Оборотът в размер на 21,7 млн. лева се формира почти изцяло благодарение на две сделки по позициите на Корпоративна търговска банка, чиято капитализация се повиши слабо до 83,5 лева за акция. С минимален ръст в стойността, но със сравнително голям изтъргуван обем се отчетоха Монбат и Адванс Терафонд, съответно достигайки цени от 5,90 и 2,41 лева. От друга страна, книжата на Софарма изтриха 0,2% до 2,14 лева за брой. Химимпорт загуби 6% и понижи стойността си до 1,28 лева, а Централна кооперативна банка и Трейс Груп холд изтриха около 3% до цени от 0,83 и 3,34 лева за акция. Над 4% спад беше отчетен за Каолин и Първа инвестиционна банка, чиято пазарна оценка се понижи, съответно до  1,80 и 3,55 лева за брой. Сред малкото печеливши се наредиха още - Стара планина холд, която добави 2% до 2,60 лева и Агрия груп холдинг, чийто ръст е почти 12% до 3,35 лева за една акция. Всички сделки на компенсаторния пазар са със земеделски бонове, а изтъргуваният обем достигна 28 хил. лева. Цената им се повиши с повече от 11% до 49 стотинки за лев номинал. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, http://www.bulltrend.bg