Фалитите на китайски компании през 2018 година са се увеличили до рекордни нива. Основната причина - дългове, които те не са в състояние да изплащат, независимо дали са в щатски долари или в юани, съобщи CNBC.

Като цяло, корпоративната задлъжнялост в Китай се е увеличила поради забавяне на икономическия ръст и влошаване на условията за кредитиране. Това е довело и до необслужвани дългове от 17.8 милиарда долара, което е четири пъти повече, отколкото през 2017 година, анализират експерти от сингапурската банка DBS.

Според японската банка Nomura, необслужваните дългове на китайските компании са повече - 23.8 милиарда долара. Всичко това води и до рекордно число фалити на китайски компании, тъй като те не могат да изплащат кредитите си в условията на увеличена основна лихва до 4.35% при 3% през 2017 година.

Особено трудно е положението на тези компании, които имат кредити в долари. Тъй като юанът се обезцени спрямо щатската валута, много от тях видяха, че покриването на доларовите им задължения е невъзможно.