След проведена обществена поръчка "Булгартрансгаз" ЕАД подписа договор с ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия". С изграждането им ще се повиши налягането по трасето на инфраструктурата от турско-българска до българо-сръбска граница - "Балкански поток", съобщи Министерство на енергетиката

Проектът ще осигури необходимата инфраструктура за реализацията на концепцията за европейски газоразпределителен център "Балкан" в България. Разширението на газопреносната инфраструктура на територията на страната ще повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници и ще осигури предпоставки за засилване на конкуренцията на пазара.

Газопреносната мрежа - съществуваща и в проект ("Балкански поток"), тръби и компресорни станции

"Участието на международни компании гарантира реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура да се реализира в заложените срокове", заяви изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов.

"С днешното подписване се доближаваме до изпълнението на актуализираната Енергийна стратегия на Република България", подчерта министър Теменужка Петкова. По думите й правителството стои твърдо зад проектите за изграждане на необходимата инфраструктура и газова борса, които ще осигурят диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона.

Общата стойност на договора е 350 832 437,59 лв. без ДДС.

 ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" е обединение от две български и една чужда компания, като негови членове са: "Ферощал Индустрианлаген" ГмбХ - Германия, "Главболгарстрой" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД. Декларирани от обединението подизпълнители са: "Солар Търбайнс Юръп" С.А. - Белгия, "Турбо Машина България" ЕООД и "Химкомплект Инженеринг" АД.

Компресорна станция "Нова Провадия" ще бъде разположена в района на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна и ще се оборудва с четири газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 10 MW всеки. Компресорна станция "Расово" ще се намира в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и ще се оборудва с три газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 12 MW всеки.

Предвидените компресорни агрегати и за двете станции са най-ново поколение, производство на американската компания "Солар Търбайнс" (Solar Turbines), която е лидер в сектора. Те ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, отговарящи на изискванията на най-високите екологични изисквания.