За петнадесети път Българска агенция за инвестиции (БАИ) организира годишните награди "Инвеститор на годината", съобщиха от Агенцията.

Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2020 г. в България. Чрез "Инвеститор на годината" БАИ желае да поощри както нови проекти, реализирани "на зелено", така и добре развиващи се бизнеси.

Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии:

  • инвестиция направена през 2020 г. в България;
  • размер на направената инвестиция;
  • корпоративно социална отговорност - показана последователна политика и инициативи в тази сфера;
  • създаден продукт/услуга, с голяма популярност или със значителен пазарен успех в областта на приложение в и извън България;
  • брой новооткрити работни места за 2020 г.;
  • иницииране на добри практики, свързани с преодоляването на недостига на кадри;
  • положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие;
  • внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси;
  • положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие; внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси.

Ще бъдат раздадени 5 награди статуетки "Златен бик", изработени от скулптора Сейфетин Шекеров в следните категории:

1. Инвеститор на 2020 г. (комплексна оценка);

2. Инвестиция на зелено на годината;

3. Инвестиция в разширяване на бизнес;

4. Инвестиция в иновативен бизнес;

5. Инвестиция в човешки капитал;

Почетни награди - плакети на БАИ, ще бъдат раздадени в следните категории:

1. Успешен стартъп;

2. Община в България с най - много инвестиции;

3. Награда за социална инвестиция.

Номинациите за реализирани през 2020 г. инвестиционни проекти могат да се правят до 15 януари 2021 г. на интернет адрес на агенцията.