Плановете за разширяване на капацитета на газовата връзка между България и Гърция до 5 млрд. куб. м годишно (от 3 млрд. сега) ще бъдат от голямо значение, за да може да се пренасят 10 млрд. куб. м годишно втечнен природен газ от терминалите в Гърция и каспийски газ през Южния газов коридор, достигайки до Молдова, Украйна, Унгария и Словакия. 

Операторите на газопреносни системи от Вертикалния газов коридор (Гърция, България, Румъния, Унгария) приветстваха Молдова и Украйна като нови членове на инициативата. Страните подписаха Меморандум за разбирателство в Атина, Гърция, в рамките на министерска среща на групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (СЕЅЕС).

Меморандумът за разбирателство затвърждава интензивното сътрудничество, развивано от операторите на газопреносни системи за природен газ и втечнен природен газ от Гърция (DESFA и Gastrade), България (ICGB, Булгартрангаз), Румъния (Transgaz), Унгария (FGSZ) и Словакия (EUStream), с цел да се отговори по координиран начин на необходимостта от засилване на енергийната сигурност и по-нататъшна диверсификация на източниците на доставки.

Разширяването на координацията в рамките на Вертикалния газов коридор с операторите от Молдова (Vestmoldtransgaz) и Украйна (GTSOU) е по инициатива на ICGB и цели осъществяването на по-тясно сътрудничество за използване на съществуващата инфраструктура за природен газ в региона. Това може да даде възможност за транспортиране на 10 млрд. куб. м/г. втечнен природен газ от терминалите в Гърция и каспийски газ, количества от Южния газов коридор през трети страни, което допълнително засилва ключовата регионална роля на интерконектора IGB.

"В момента газопроводът IGB оперира с капацитет от 3 млрд. куб. м годишно, но предвид динамиката в региона и търсенето на пазара вече работим по разширяването на този капацитет, за да достигне 5 млрд. куб. м годишно. Това ще бъде от огромно значение, за да се позволи вносът на по-големи количества втечнен природен газ от юг чрез IGB и чрез Трансбалканския газопровод, за да достигне и до пазарите на Молдова и Украйна, Унгария и Словакия", заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас, цитирани в съобщение на АЙ СИ ДЖИ БИ АД, проектното дружество, оператор на интерконектора. Според тях с тази стратегическа стъпка Вертикалният газов коридор се превръща в по-конкурентен коридор за европейските потребители, като засилва енергийната независимост на Европа и диверсификацията на доставките.

Като следващи стъпки всички оператори на преносни системи се договориха да проведат едновременно през юли 2024 г. - една година по-рано от предвидения график, обвързващ пазарен тест за разпределение на капацитета в съответните точки за междусистемно свързване. Въз основа на изразения пазарен интерес ще бъдат придвижени проекти за разширяване на капацитета, за да се отговори на търсенето по трасето на Вертикалния коридор.