Върховният административен съд /ВАС/ остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ от 14 ноември, с което е потвърден изборът от Министерството на транспорта на концесионер на летище София - консорциум "Соф кънект". Делото беше образувано по жалби на трима от участниците в процедурата.

Съдът е приел, че КЗК е осъществила дължимия контрол по законосъобразност и се е произнесла в рамките на проучването, което е регламентирано в Закона за концесиите. Тричленният състав на ВАС е установил също, че правилно КЗК не е открила нарушения при провеждане на процедурата, а също и несъответствия между офертата на спечелилия участник и документацията за възлагане на концесията.

Върховните съдии приемат, че КЗК е извършила дължимата проверка по законосъобразността на действията на министъра на транспорта, информационните съобщения и технологии както в процедурата за допускането до участие, така и по отношение на съответствието на определения за концесионер консорциум с критериите за възлагане на концесията, посочени в техническата документация.

Припомняме, че трима от участниците бяха получили максимален брой точки - 100, за техническо предложение - "СофКънект", Fraport и Консорциум "Витоша". Офертите на кандидатите за концесията бяха разглеждани в продължение на 90 дни.

На второ място беше класиран консорциумът "Еърпортс де Пари" ЕС. ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" с 80.31 т. Трети остана "Фрапорт България" с 80.19 точки, четвърти - консорциум "Витоша" с 78.42 т., и пети - консорциум "ССБ София Еърпорт" - с 66.15 т.

Концесионерът получи Летище София за срок от 35 години. Очаква се от това държавата да спечели над 2 милиарда лева. Компанията трябва да построи нов трети терминал до края на десетата година на концесията. Другите инвестиции в разширяването на инфраструктурата ще зависят от ръста на трафика. От бъдещия стопанин се иска и да разшири Терминал 2, както и да направи проучване и при необходимост да построи втора писта.

Експерти обаче коментираха, че "Соф Кънект" като концесионно възнаграждение е на трето място, а по отношение на инвестициите е на последно място с 608 млн., като най-високото предложение е било за инвестиции 1 млрд.

И четиримата претенденти за Летище - София побързаха да направят официални възражения. А КЗК обяви решението си да ги "остави без уважение" на 14 ноември 2019 година.