С направеното ценово заявление "Топлофикация София" по никакъв начин не нарушава разпоредбите на Закона за енергетиката и то е изготвено при спазване на всички нормативни документи, както и всички наши предходни ценови предложения. Това се посочва в позиция на столичното топлофикационно дружество в отговор на разпространеното по-рано днес прессъобщение от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

От КЕВР обясниха, че публикуваната в някои медии еднокомпонентна цена на топлинната енергия от 97,78 лева за мегаватчас, без ДДС (с 29,11% по-ниска от действащата), отразява надвзетия приход на дружеството в размер на 195,932 млн. лв., поради по-ниските цени на природния газ и на квотите въглеродни емисии за предшестващия регулаторен период. Според регулатора това означава продължаване на кръстосаното субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия, т.е. намаляване на цената на топлинната енергия за сметка на много висока цена на електрическата енергия. "Подобен подход осигурява по-ниска цена на топлинната енергия за потребителите на "Топлофикация София" ЕАД, за сметка на по-висока цена на електрическата енергия, заплащана от всички потребители в страната и е в нарушение на чл. 31, т.6 от Закона за енергетиката", посочват от регулатора.

От "Топлофикация София" обаче изтъкват, че в ценото предложение ясно е посочено, че предложената цена от 97,78 лева за мегаватчас включва в себе си корекция от надвзет приход по чл. 8, ал. 10 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, вследствие на по-ниските цени на природния газ и на квотите за въглеродни емисии през изтичащия регулаторен период. "Считаме този подход за коректен и открит спрямо потребителите на топлинна енергия с оглед на това, че отразява очакванията за ценовите равнища през следващия регулаторен период, предвид динамиката на пазарите", пишат от топлофикационното дружество.

От "Топлофикация София" изразяват несъгласие с позицията на КЕВР, че този подход води до продължаване на кръстосаното субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия, тъй като в ценовото заявление, дружеството е заложило корекция от надвзет приход равнопоставено и при цената на електрическата енергия.

"Топлофикация София" никога и по никакъв начин не е инициирала прилагане на кръстосано субсидиране, а само следва наложения от регулатора модел през последните години", изтъкват от дружеството. Оттам подчертават, че в правомощията на КЕВР като регулатор е да утвърди или промени направеното ценово предложение, както и разпределението на надвзетия приход с оглед спазването на баланс между интересите на всички страни в енергийната ни система, включително и тези на потребителите.