Перник е сред градовете, които имат нужда от сериозна и отговорна политика в областта на екологията. Своя принос в това отношение дава и едно от най-големите предприятия в града - "Топлофикация Перник" АД.

"През летния сезон ремонтирахме и ревизирахме всички основни и спомагателни съоръжения в централата, както и непрекъснато работим по топлопреносната мрежа, за да предотвратим непланираните аварии", каза за Dir.bg директорът на дружеството инж. Любомир Спасов.

"Топлофикация Перник" реализира инвестиционно намерение за включване на биомасата към горивната база, което е крачка напред в усилията за подобряване качеството на въздуха.

"Биомасата е най-екологичното гориво, което можем да използваме. Неслучайно се използва в редица европейски страни. По-точно във всички онези страни, които ние българите наричаме развити и към чието ниво на живот се стремим. За да се използва биомаса, е нужна сериозна инвестиция и ние сме готови да я направим", изтъкна инж. Спасов.

Възниква въпросът, който потребителите ще поставят: как ще се отрази инвестицията върху цената на парното и топлата вода.

"Проблемът е, че въглищата в Пернишкия басейн постепенно се изчерпват. Освен това цените на емисиите, които е необходимо да купуваме, за да използваме въглища, постоянно растат. За да функционира нормално топлофикацията и тези два фактора да не оказват влияние на услугата, която предоставяме на абонатите си, е наложително да направим промени в горивната си база. Казано по-простичко, за да запазим цената на парното и топлата вода ние трябва да внедряваме нови технологии като използването на биомаса. То е по-евтино и много по-чисто гориво", коментира инж. Спасов. Той отбеляза, че дружеството осигурява топлоподаването почти на цял Перник и не може да си позволи да не подобрява качеството на предлаганите услуги.

Разбира се, екологичните проблеми далеч надхвърлят Перник и региона. "Проблемът с качеството на въздуха не е само регионален или национален, той е световен проблем. Трябва да се решава с политическа воля на всички нива, постоянство и редица нови и работещи мерки. Със съвместни действия по места между предприятията и местната власт. Ключът е в новите технологии и инвестирането в тях", категоричен е директорът на "Топлофикация Перник".

Инж. Любомир Спасов обобщи към какво ще се стреми той като ръководител на едно от водещите предприятия в Перник: "Подобряване престижа и позитивния имидж на "Топлофикация "Перник". Чрез инвестиции да повишим нашата конкурентоспособност. Внедряване на водещите и работещи европейски практики според нашите възможности. Изпълняване на очакванията на обществото и институциите в областта на опазването на околната среда, чрез намаляване на неблагоприятните въздействия върху нея, подобряване на ефективността и намаляване на разходите. Както и, разбира се, подобряване на работната среда".

Директорът на топлофикационното дружество декларира "личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление на качеството на околната среда, здравето и безопасността на нашите служители при работа".

В заключение инж. Любомир Спасов посочи своя ангажимент и като гражданин: "Гледам да си върша добре работа и наистина силно искам и се стремя в Перник да дишаме по-чист въздух".