"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД вече може да разпалва с природен газ котлите на пет от осемте си енергоблока, съобщиха от топлоелектрическата централа.

Досегашното използвано за тях гориво мазут остава резервно. Централата е получила от Дирекция "Национален строителен контрол" (ДНСК) поредното си разрешение за ползване - това за блок номер 8.

С това централата продължава политиката си за надграждане на мерките за опазване на околната среда. Модернизацията е част от мащабен проект за доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове за всички осем блока на централата, който е започнал през 2014 г., уточняват от централата.

Благодарение на подмяната на разпалващата горивна компонента се постигат значителни екологични и икономически ползи. Драстично се намалява отделяното количество емисии CO2, SO2 и прах.

Намаляват се загубите в горивния процес. Осезаемо намаление се постига в разходната част за ремонтни дейности, ограничават се и топлинните загуби, изтъкват от "ТЕЦ Марица изток 2".

Към момента разпалване с природен газ може да се осъществява на котлите на енергоблокове 1, 3, 4, 7 и 8. За всички тях има издадени разрешения за ползване от ДНСК.

Предстоят дейности по подмяна на разпалващото гориво и за останалите три енергийни блока на територията на централата, се посочва още в съобщението.