Стотици незаконни режими са въведени от общинските съвети в страната. Те са незаконни, защото нямат правно основание, каза за "Труд" зам.-председателят на БСК Камен Колев.

Според Закона за ограничаване на административното регулиране, общините не могат да администрират лицензионни и разрешителни режими, които не са въведени със закон. Но въпреки това, на сесии на общинските съвети са приети редица такива.

Много лицензионни и разрешителни режими са въведени без правно основание. Основна месечна заплата (в лева) режими, които са влезли в сила и се прилагат. Тези режими нямат правно основание и ние си задаваме въпроса приходите, които събират общините за издаване на лицензи и разрешителни, доколко са законни и няма ли да се наложи да се възстановяват, каза Камен Колев.

В регистъра на административните услуги може да се види, че в страната има над 2000 режима. Целта на регистъра е да информира потребителите за това всяка услуга от кого се администрира. Тази бройка е твърде голяма, но има и друг по-голям проблем, каза Камен Колев. Режимите за упражняване на стопанска дейност са лицензионни, които са по-тежки, и регистрационни. А за отделни стопански сделки има разрешителни, които са тежките, и удостоверителни режими. При по-тежките режими има решение по целесъобразност - т.е. администрацията може да откаже лиценз или разрешително, докато при по-леките форми на регулиране - регистрация и удостоверителния режим се подават документи, и ако са пълни администрацията няма право да откаже. Тежките режими са източник на корупция и трябва да се стремим да ги намаляваме, заяви Камен Колев.

Съществуващите регулации са между трите основни причини, наред с корупцията и съдебната система, които спират инвестициите и влияят негативно върху бизнес средата, допълни той.

С какво са свързани тежките режими, за принципът на мълчаливото съгласие, чиновниците сами да правят справки,  за 580-те администрации и персонала четете подробности в "Труд".