Стартира приемът на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, известни като "60/40" и "80/20" за 2021-а, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Припомняме, че периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. беше удължен до 31 март 2021-а. Регламентираната подкрепа остава в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база октомври 2020 година.

За работодатели и самоосигуряващи се от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" е полезно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" (РМС 429/2020 г.). Срокът и на тази мярка беше удължен до края на март.

И по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, ще могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа, кандидатствайки с облекчен пакет документи.

Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали от възможностите, които предлагат двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите условия по всяка една от тях. По реда на РМС 429/26.06.2020 г., изм. с ПМС 982/2020г. могат да се подават документи за целия период 1 юли 2020 г. - 31 март 2020 г., а по мярката 60/40, регламентирана в ПМС 151/2020 г., изм. с ПМС 416/2020 г., периодът, за който може да се кандидатства, е от 1 януари до 31 март 2021 г.