Усвояването на нови площи за добив на въглища от участък в Пернишкия въглищен басейн ще бъде преустановено, информираха от Министерството на енергетиката.

Ведомството ще изпрати предписание до концесионера - "Мин индъстри" ЕООД, до края на днешния ден, за преустановяване на напредъка на минните работи в земите, засегнати от дейността на участък I, хоризонт Север на рудник ОРО на Пернишкия въглищен басейн. 

 По повод създалото се напрежение сред местните жители от няколко пернишки села министърът на енергетиката Теменужка Петкова е разговаряла днес с представители на концесионера и ги е запознала с получено вчера във ведомството писмо от Общинската служба по земеделие - Перник. От него ставало ясно, че в момента службата извършва проверка във връзка с уреждане на статута на земите, засегнати от добива. 

До изясняването на въпроса и произнасянето на компетентните органи, нови площи не трябва да бъдат засегнати, категорична била министър Петкова. Тя изискала от концесионера информация за предприетите от него действия по уреждане на статута на земите.

По време на срещата представителите на "Мин индъстри" ЕООД информирали, че от общо 170 дка земеделски земи, концесионерът е закупил около 120 дка в съсобственост. Придобиването на останалата част е възпрепятствано от множеството собственици на парцелите, част от които не могат да бъдат открити.