Второто издание на международната конференция Spinoff Bulgaria ще се проведе на 28-29 септември в София. Сред темите на събитието ще бъдат европейски и национални политики, възможности за финансиране и комерсиализация, патенти и придобиване на авторски права, международни добри практики, работа по проекти и научна инфраструктура. 

Ще бъдат представени примери за различни технологични разработки и постижения в областта на изкуствения интелект, медицината,  биотехнологиите, киберсигурността и микроелектрониката. 

А кой ще бъде отличен като най-добър Spinoff на годината, ще стане ясно още в първия ден на събитието. Там сили ще премерят български компании, занимаващи се с епигенетика, телеметрия, разкриване на нови лекарствени молекули, изкуствен интелект.

Специален фокус на програмата във втория ден ще бъде и Програмата на Хоризонт Европа на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 - 2027 г., с бюджет от 95,5 милиарда евро.

Сред официалните гости на живо ще присъстват директорът на Изпълнителна агенция "Здравеопазване и цифрови технологии" (HaDEA) Марина ЗанчиФедерико Менна - главен изпълнителен директор в EIT Digital, Анджело Марино - ръководител на отдел "Здраве и храна" на HaDEA, Катлийн Енгелбош - ръководител на отдела за цифрови технологии, индустрия и космос в HaDEA, Жанет Горзала - вицепрезидент на Европейския форум за изкуствен интелект (EAIF), Сабине Деми - директор на програмата за изследване на изкуствения интелект на Фландрия в IMEC и още много представители на научната общност и успешния бизнес.  

Инициативата е създадена от "Биотехнологичен и Здравен Клъстер България" / Клъстер Изкуствен интелект България / Venrize в партньорството на МОН, HaDEA, Хоризонт Европа, Инвест София и с подкрепата на Фонд на Фондовете, Технически Университет София, Premium Coworking Space, КиберКЛУБ.

Конференцията е част от инициативата Spinoff Bulgaria, която има за цел до 2030 г. да създаде 100 нови технологични стартъпи, произхождащи от науката, университетите или съществуващите корпорации.

Защо е важно развитието на Spinoff културата в България? 

Спинофът (Spinoff) e новосъздадена компания (стартъп) с висока добавена стойност, която се създава отделно и независимо от съществуваща организация (университет, МСП, корпорация), и която  притежава нова стойност и нова стратегическа цел.

Спинофите са основата на икономическия растеж, имат висока добавена стойност и генерират високотехнологични иновации. Те създават нови работни места, отключват частен капитал и стимулират научноизследователската и развойна дейност и приемането на иновации.