"Автомагистрали" ЕАД ще изгради 65,8 км от пътя Видин - Ботевград, в участъка между пътен възел "Макреш" и обходния път на Монтана.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) възлага дейности по допълнително проектиране и изпълнението на строително-монтажните работи на участъка, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството е едноличен собственик на 100 процента от капитала на дружеството и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от Агенцията. АПИ също е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В този случай законът позволява да не се провежда обществена поръчка, когато засяга публични възложители, какъвто е АПИ.

Договорът е на стойност 1 083 000 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е различен за всеки участък - от 28 месеца до 32 месеца.

В регистъра на електронните обществени поръчки е публикувано обявлението за възложената поръчка.

Отсечката между пътен възел "Макреш" и обходния път на Монтана, с дължина 65,8 км, е разделена на 5 участъка

На 19 август 2020 г. правителството осигури до 379 000 000 лева допълнително по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - респективно АПИ за 2020 г., с което са осигурени първите средства за обезпечаване на строителството, се напомня в прессъобщението.

В момента се изграждат общо 62,6 км от пътя Видин - Ботевград. През миналата година работата започна от едни от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград /33 км/ и Видин - пътен възел "Макреш" /29,6 км/. За ускоряване на строителството на пътя между Мездра и Ботевград трасето е разделено на два участъка - лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,4 км/.

В края на декември 2018 г. АПИ възложи на "Автомагистрали" ЕАД изграждането на 134,14 км от автомагистрала "Хемус" в участъка от пътен възел "Боаза" до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново за 1.35 млрд. лева.

Още тогава възникнаха въпроси около липсата на обществена поръчка (публичен търг), което би позволило парите да бъдат изхарчени на тъмно, като например част от дейностите бъдат възложени чрез договори или рамкови споразумения на частни фирми, избрани по непрозрачен начин. Беше задаван и въпросът има ли капацитет "Автомагистрали" да се справи с проектирането и строежа на един от най-сложните и мащабни пътни участъци. Разбра се, след уточняващо съобщение на АПИ, че държавното дружество е изпълнило редица обекти с висока обществена значимост като тунели, виадукти, мостове, асфалто-бетонови настилки на автомагистралите "Хемус", "Тракия", "Люлин", "Струма" и "Марица".

Може ли да се справи Автомагистрали"

Държавната фирма "Автомагистрали" ЕАД продължава да разширява персонала си и да купува строителна техника във връзка с инфраструктурните проекти, които изпълнява. През последните месеци са назначени 102-ма нови ръководители на проекти, строителни инженери, проектанти, геодезисти, геолози, счетоводители, експерти по логистика, шофьори на тежкотоварни автомобили и машинисти, обикновени строителни работници, както и технически ръководители. Това каза изпълнителният директор на компанията Стоян Беличев, цитиран в съобщение на МРРБ от 30 септември 2020 г.

През 2019 г. "Автомагистрали" увеличи значително и машините, с които оперира. Беше купен високотехнологичен 40-тонен булдозер. С добри характеристики са и челните товарачи. Компанията разполага и с 43 нови товарни автомобила. При нужда специализирана техника се взима на лизинг, а друга - под наем, което е честа практика в строителния бранш, отбелязва Беличев.

Най-новите придобивки от тази година са два комбинирани 8-тонни багера, 19-тонен валяк и специализиран багер и оборудване за специфични дейности. Освен наличните влекачи за транспорт на тежката техника и бързата й дислокация, са купени тежкотоварни и леки ремаркета за придвижване на оборудването до обектите.

Държавната фирма разполага и с модерна апаратура за геодезическо заснемане от въздуха.

Топ приоритет за дружеството е строителството на новите участъци на "Хемус", изтъква изпълнителният директор, няколко дни преди на компанията, която ръководи, да бъде възложено и друг приоритетен проект - пътя Ботевград - Видин.