Стъкларските заводи край Търговище имат намерения за ползване на вода от сондаж - публична общинска собственост. Те са били представени на работна среща между кмета Дарин Димитров, общински съветници, представители на заводите и ВиК-Търговище, съобщиха от Общината, предаде БТА.

Целта е да се обсъдят възможностите за осигуряване на водоподаването за производството, като решенията не накърняват интересите на гражданите и местното ВиК-дружество, чийто най-голям клиент е "Шишеджам".

През 2020 г. общото потребление на вода на заводите е 980 000 куб. м, а през 2019 г. - 1,12 млн. куб. метра, е разяснил директорът на завода за плоско стъкло Зеки Будак.

Дълбочината на сондажа, който се намира на територията на заводите, е 1503 м, а дебитът е 24,4 л/сек. Проведени филтрационни изследвания показват, че водата не е годна за питейно-битови нужди. Ако получат разрешение за водовземане, месечното потребление на заводите ще спадне с 63 000 куб. м (756 000 куб. м на година).

"Това представлява месечното потребление на вода на близо 5000 домакинства. Ще позволи и по-рационалното използване на водните ресурси и преустановяване на ползването на питейна вода за промишлени нужди", е заявил Будак.

За голям скок в цената водата,

ако разрешение за ползването на сондажа бъде дадено, е предупредил управителят на ВиК Явор Миланов. "Основният приход на ВиК-Търговище постъпва от "Шишеджам". Ако потреблението им намалее с 2/3, както се предвижда, ние ще бъдем принудени в бизнес плана ни за 2022 г. да предложим цена от 4,10 лв. за кубик, при сегашна 3,16 лв./куб. м. В язовир "Тича" в момента има 240 млн. куб. м, така че, вода ще има и за населението, и за заводите", е пояснил Миланов.

Предстои провеждане на по-широко обсъждане на инициативата на "Шишеджам" с участието на експерти.