Агенцията за търговия и развитие на САЩ е стартирала процес по кандидатстване за финансиране на предпроектното проучване по пилотния водороден проект за подземното газово хранилище "Чирен". Това потвърди Карл Крес, регионален директор за Близкия Изток, Северна Африка, Европа и Азия от Агенцията за търговия и развитие на САЩ (The U.S. Trade and Development Agency) по време на среща с изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов във Вашингтон, се казва в съобщение на българския газопреносен оператор.

USTDA финансира ключови проекти и си сътрудничи с компании с цел развитие на устойчива инфраструктура и стимулиране на икономическото развитие в партньорски страни.

Карл Крес подчерта, че предпроектното проучване е допустимо за финансиране в пълния му обем. След като приключи вътрешна процедура по одобрение в рамките на агенцията, ще бъде подписано грантово споразумение.

"Като отговорен газопреносен оператор "Булгартрансгаз" вече работи по бъдещото развитие на преносната инфраструктура за водород към съседните страни, както и за адаптиране на съществуващата газопреносна система за работа с водородно-газови смеси.

Реализацията на този първи по рода си за България проект за производство и използване на зелен водород за технологични нужди в съоръженията на ПГХ "Чирен", ще намали емисиите на парникови газове и ще допринесе за постигане целите на декарбонизация", каза Малинов пред представителите на USTDA.

От дружеството припомниха, че през месец септември 2023 г. в САЩ бе подписан меморандум за разбирателство по проекта между "Булгартрансгаз" ЕАД, "Главболгарстрой Холдинг" АД, американските компании Solar Turbines Inc. и Honeywell, както и италианската Pietro Fiorentini. Първата стъпка за реализацията е предпроектно проучване, което ще определи техническата конфигурация и структурата на публично-частното партньорство за неговото изпълнение. Произведеният зелен водород се предвижда да се използва като гориво на площадката.

Малинов акцентира и върху разработения от "Булгартрансгаз" ЕАД проект "Водородопреносна инфраструктура в България", който бе включен през ноември 2023 г. в списъка на Европейската комисия на Проектите от общ интерес за ЕС.

Планираната инфраструктура се състои от нов тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата. Новата инфраструктура ще позволява двупосочен пренос както на водород, произведен в страната, така и на водород от Гърция.

"Булгартрансгаз" ЕАД разработва варианти за развитие на втората фаза на водородната мрежа, включваща разширение в страната и осигуряване на свързаност с бъдещата преносна инфраструктура за водород в Румъния. "Инфраструктурата на Булгартрансгаз за пренос на водород ще има ключова роля за реализирането на приоритетния коридор на ЕС за пренос на зелен водород от Югоизточна до Централна Европа", допълни Малинов.