Розопроизводителите получиха обещаната държавна помощ за покриване на разходите по тазгодишната реколта. Платени са по 51 лева и 50 стотинки на декар, съобщи председателят на Националния съюз на производителите на етерично-маслени култури Зара Клисурова.

По данни на Държавен фонд "Земеделие" над 850 розопроизводители са получили по схемата de minimis общо 2 милиона лева.

Очаква се в края на септември да бъде разгледан в парламента и проектът на закон за розата.

Според Зара Клисурова, той обхваща всички сектори на производството - от посадъчния материал, който трябва да е сертифициран, до крайния продукт, за чието качество ще се упражнява също сериозен контрол.

"Ролята на института по розата в Казанлък, който ще запознава с новостите и ще има контрол в сектор "Розопроизводство".

Предвижда се и създаването към Земеделското министерство на Консултативен съвет за сектора, в който ще участват и розопроизводители, и преработватели.