Традиционно холдингите в края на годината са обект на инвеститорски интерес, най-вече заради преструктуриране на портфейлите на тези публични дружества. Изглежда че такова преструктуриране беше налице през отминалите пет работни дни (14-18 декември), защото в групата на най-оборотните компании на Българската фондова борса (БФБ) попаднаха и четири холдинга, сред които се открои Родна Земя Холдинг АД (6R2) със седмичен оборот от 4 140 680 лева (виж по-надолу) или 39% от общия седмичен оборот.

За отбелязване е, че за втора поредна седмица Софарма АД (3JR) и търговското дружество на фармацевтичната компания Софарма Трейдинг АД (SO5 ) са в групата на най-оборотните компании. И ако в предходната седмица поводът беше финансовия отчет за ноември, който показваше спад на продажбите на външните пазари и ръст на вътрешния, то през отминалите пет работни дни, това най-вероятно е свързано с решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да даде зелена светлина на една сделка, започнала още през 2017 година, за закупуване на веригата от 19 аптеки "Фармастор". Сделката беше обжалвана от конкурента Стинг - търговец на едро и вносител на лекарства, пред Върховния админстративен съд (ВАС), което беше спечелено. Стинг не беше сред кандидатите за придобиване, а обжалваше решението на КЗК, защото то ще доведе до негативно влияние на Софарма Трейдинг върху пазара на едро и дребно с лекарства в страната. ВАС постанови, че КЗК не е изследвала възможността физически лица да осъществяват контрол над фирмите във вертикално интегрираната структура на групата "Софарма" (Огнян Донев и Венцислав Стоев като акционери) , което може да доведе до неравнопоставеност на останалите участници на пазара, и поиска КЗК да преразгледа сделката, което беше направено от антимонополният орган.

Да припомним, че в края на юли Софарма Трейдинг получи разрешение от КЗК да придобие 154 аптеки от веригите "Санита" "Сейба", "Виталис" и SCS, което не е обжалвано и е влезе в сила. Така с новото решение търговската компания на "Софарма" вече управлява 173 аптеки. С това и апетитът за инвестиране в двете компании се увеличи. За последните две седмици бяха изтъргувани 732 693 акции за 2 230 836 лева на Софарма, от което цената им поскъпна с 5.26%), и 87 368 акции за 149 166 лева на Софарма Трейдинг, от което цената им спадна с 6.78%.

Така Родна земя холдинг и Софарма и търговското й дружество, с общ седмичен оборот от 605 655 лева, формираха близо половината (44.6%) от седмичния оборот на БФБ.

Седмичната равносметка

Отминалата работна седмица (14 - 18 декември) завърши с повишение на три от четирите индекса на БФБ, при това за трета поредна седмица. През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен ръст затвори родният измерител на "сините чипове" SOFIX (+0.88%), следван от имотния BG REIT (+0.36%) и широкия BGBX 40 (+0.35%). Единствен равно претегленият BGTR 30 се понижи (-0.31%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 януари), заради коронавирусната пандемия, до 18 ноември SOFIX e на загуба с 3.35%, от началото на годината понижението е двуцифрено (-22.15%), заради сривовете в началото на годината и през юли и август, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

През последните пет работни дни (14 -18 декември)

БФБ отново превиши оборота си над 10 млн. лева

Осъществени бяха общо 1 081 сделки с 3 588 924 лота или с 210 сделки по-малко и с 1 706 157 лота повече. Оборотът, един от важните показатели за борсовата търговия, се е повишил с 1 657 109 лева до 10 649 025 лева от 8 991 916 лева седмица по-рано. Но все още е далеч от седмичния рекорд за годината от 20 598 570 лева, реализиран през периода 30 ноември - 4 декември 2020 г.

Седмичната равносметка за оборота показва, че 11 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, докато в предходната седмица (7 - 11 декември) са били 6. На върха тази седмица с оборот над 1 млн. лева са 2 дружества: Родна Земя Холдинг АД (6R2) - 25 сделки за 4 140 680 лева и Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ) - 26 сделки за 1 363 600 лева; следват: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (BPY) - 7 сделки за 575 554 лева, ВФ Алтърнатив АД (2YH) - 1 сделка за 520 000 лева, М+С хидравлик АД (5MH) - 13 сделки за 386 011 лева, Софарма АД (3JR) - 107 сделки за 368 350 лева, Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) - 1 сделка за 292 084 лева, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU) - 56 сделки за 284 618 лева, Софарма Трейдинг АД (SO5) - 102 сделки за 237 315 лева, Топлофикация-Русе ЕАД (T0F1) - 1 сделка за 225 000 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV) - 65 сделки за 221 898 лева.

След като и трите индекса на БФБ са на печалба, съвсем логично

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 28% към 9% за губещите и 63 на сто без промяна. При емисиите съотношението е в полза на губещите (36% към 31% за печелившите и 33 на сто без промяна), докато при сделките съотношението е в полза на печелившите (47% към 39% и 14 на сто без промяна). Най-голяма е разликата при оборотите (35% за печелившите към 8% за губещите).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (14 - 18 декември) показва, че три от четирите индекса на БФБ са на печалба за трета поредна седмица, като единствен равно претегленият BGTR 30 е на загуба. С най-голям седмичен ръст завърши SOFIX, следван от широкия BGBX 40 и имотния BGREIT:

- при SOFIX повишението е с 0.88%, след като в предходната седмица печалбата беше по-висока - с 1.29%. През отминалата трета пълна работна седмица на декември с акциите на 15-те включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 637 760 лота за 1 306 448 лева, спрямо 1 095 109 лота за 2 732 515 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.35%, като в предходната седмица нарастването беше по-високо - с 1.29 на сто. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 3 043 272 лота за 8 563 043 лева, в сравнение с 1 281 609 лота за 3 959 328 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 единствен е с понижение с 0.31%, след като в предходната седмица беше с повишение с 1.40 на сто, при реализирани сделки през отминалата работна седмица с 2 245 848 за 7 676 429 лева, спрямо 1 184 269 лота за 3 408 067 лева седмица по-рано;

- при BG REIT нарастването е с 0.36%, като в предходната седмица повишението беше също с 0.36 на сто, при реализирани сделки през отминалите пет работни дни с 295 591 лота за 640 947 лева, в сравнение с 98 082 лота за 165 193 лева седмица по-рано.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Фаворит Холд АД (6A9) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 66.67%, при последна цена от 3.000 лв./брой, седмичен оборот от 176 424 лева и пазарна капитализация от 7 070 769 лева;

- Еврохолд България АД (4EH) с нарастване от 8.75%, при последна цена от 1.740 лв./брой, седмичен оборот от 60 456 лева и пазарна капитализация от 343 694 544 лева;

- Български фонд за вземания АДСИЦ (9BH) с повишение от 7.84%, при последна цена от 1.100 лв./брой, седмичен оборот от 46 090 лева и пазарна капитализация от 1 650 000 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- Синергон Холдинг АД (6S7) е начело в групата на най-губещите със спад от 16.67%, при последна цена от 0.725 лв./брой, седмичен оборот от 49 992лева и пазарна капитализация от 13 310 166 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (4ID) с понижение от 11.93%, при последна цена от 0.775 лв./брой, седмичен оборот от 12 304 лева и пазарна капитализация от 83 235 498 лева;

- Фазерлес АД (4F6) с намаление от 7.41%, при последна цена от 15.000 лв./брой, седмичен оборот от 26 640 лева и пазарна капитализация от 7 725 000 лева;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3е-news.net