В момента всички говорят за зелено производство на електроенергия. Аз обаче си мисля, че целта трябва да е зелено потребление. С тези думи започна изказването си Карел Крал, изпълнителен директор на "Електрохолд". Той участва в конференцията Green Week 2023 - най-мащабният форум за устойчиви и зелени политики в региона. За да се развива правилно концепцията за зелена енергия, е нужно не само да се стимулира производството от възобновяеми източници, ами и как разумно да бъде потребявана тази енергия. А под "разумно" се има предвид да не се създават проблеми в балансирането на енергийната система.

Много често ВЕИ централите са построени на места, на които няма потребление, а това означава, че разпределителните дружества трябва да трансформират тази енергия от ниво ниско към средно напрежение. Има случаи дори до високо напрежение да се пренася тази енергия", обясни Крал. Това в момента е основният начин зелената енергия да достига до местата, където има търсене. "По този път естествено има загуби на енергия. И заради това въпросът, който смятам за важен, е енергията да се произвежда там, където се потребява", обясни Крал.

Той даде и пример как в момента различни малки ВЕИ инвеститори идват и искат присъединяване на своите проекти към мрежата. Присъединяването искат да се случи "на парче" - днес един проект, след два месеца и от съседния имот, например. Подобни действия са обречени на неуспех - причината е, че електромрежата вече няма свободен капацитет за присъединяване на нови мощности. Само заявките за тази мощности за миналата година в мрежата в Западна България надминават 11 000, обясни Крал. В тази ситуация разпределителният оператор няма друг избор освен да даде на кандидат-инвеститора становище, в което да се обясни какви вложения в мрежата трябва да направи той, за да може централата му да бъде присъединена. И това ще се случи и със "съседа му", а по закон становището на оператора се дава в рамките на 14 дни. Подобни отговори карат инвеститорите да останат недоволни и да смятат, че преносните и разпределителните оператори бавят развитието на ВЕИ централите в България, добави Крал. "Това не е така. Ние се съгласихме с предложението на ЕСО всички тези заявления в България да се събират наведнъж и да се разглеждат съвместно по региони. Така например ще се решава как да се развива електромрежата в дадена област или регион", обясни специалистът.

По този начин разпределителните дружества и ЕСО ще разглеждат съвместно какво е необходимо технически, за да може ВЕИ мощностите от даден регион да могат да бъдат присъединени към мрежата и какви инвестиции трябва да се направят там. "Тези инвестиции да се разделят между потенциалните инвеститори", добави Крал. Според него в Западна Европа тази система работи доста добре, а в България за съжаление натискът пада основно върху мрежовите оператори и е насочен за това веднага те да отговорят на запитването. А това води проектите до задънена улица.

Освен административния има и технически въпрос. Претоварването на мрежата с ВЕИ енергия може да доведе до спирания на тока - известни вече с модерната чуждица "блекаут".

"Говорим за балансирането на енергийната система и какво става, когато спре да духа вятъра, или спре да грее слънцето. Това създава проблем за мрежовите оператори, които са задължени да балансират системата. Нашата отговорност, както и на електропреносния оператор, е да не се стига до блекаут", добави шефът на "Електрохолд". Подобно "разбалансиране" на системата или дори разпад на мрежата, може да дойде от нейното претоварване, включително и от ВЕИ енергия. Затова предложението на "Електрохолд" е с пример от Чехия. "Там всеки един ВЕИ производител задължително трябва да е има система за телеуправление. Така операторът на мрежата има възможност и право да управлява тази зелени мощности", поясни Крал.

Всъщност операторът преценява кога дадена централа може да доставя електроенергия за мрежата в случай на недостиг и кога тази мощност да бъде изключена заради опасност от претоварване на мрежата. Това е много важно от техническа гледна точка, за да може всички потребители да получават електроенергия и тя да отговаря на стандартите. Според Крал подобно телеуправление на соларни и вятърни паркове може да се въведе и в България. Това технически решение, заедно с възможността да се провеждат регионални търгове за присъединяване на ВЕИ, може да отвори вратата за по-бързото внедряване на енергията от беземисионни източници у нас. "България може да развива своите ВЕИ мощности, защото са необходими за целите на страната ни по отношение на зеления преход", завърши Крал изказването си на форума Green Week 2023.