"За гарантиране на енергийната сигурност и сигурността на доставките на природен газ е ясно разписано в програмата на правителството. На първо място, приоритет е диверсификацията на източниците на доставката на природен газ, знаейки, че за да е гарантирано това, трябва да има поне два-три сигурни източника." Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол.

През 2016 г. беше реализирана първата интерконекторната системна връзка между България и Румъния с изключителна важност не само за България, но и за целия регион, припомни министърът. Работи се интензивно и по интерконекторната връзка Гърция - България, обект със стратегическа важност не само за двете държави, но и за целия регион Югоизточна Европа, който е включен в седемте топ приоритета на ЕС по отношение на енергийната сигурност. В момента са в ход три обществени поръчки за избор на доставчик на тръби, инженер консултант и избор на строител. До края на годината ще започне и реалното строителство и до 2020 г. обектът ще бъде въведен в търговска експлоатация, информира депутатите енергийният министър.

Министърът Петкова каза още, че се работи по изграждане на междусистемната връзка със Сърбия, важна част от грижите за енергийната ни сигурност. Нейното изграждане обаче е свързано с изграждането на връзката България - Гърция, която да ни свърже с южния газов регион и да бъде осигурена доставката на газ за целия регион от различни източници, обясни Петкова.

Когато говорим за енергийна сигурност, по думите й, важно място заема концепцията за изграждане на газоразпределителен хъб на територията на България. Това означава да бъде изградена липсващата инфраструктура за доставка на природен газ от различни източници, на първо място и на втора платформа за търговия с природен газ, което да гарантира реализацията на пазара на търговия на природен газ, конкурентноспособността в това число на икономиката и на потребителите, които ще ползват количествата природен газ.

Когато се говори за енергийна сигурност, важно, според министър Петкова, е да се отчете направеното досега като изграждането на лупинга Лозенец - Недяловско, транзитния газопровод за Турция, чийто капацитет бе увеличен и комплексната станция, осигуряваща и обратен поток от Турция за България с увеличен капацитет от приблизително 15 млрд. куб. метра газ.

Министър Петкова подчерта още значението на подземното газово находище в Чирен. Работи се по увеличаването му до 1 млрд. куб. метра газ.