Печалбата на Българския енергиен холдинг преди данъци се подобряван и е достигнала 224,3 млн. лв. за първите три месеца на годината. Това сочат данните от финансовия отчет на компанията, която бяха публикувани наскоро. Спрямо същия период на миналата година печалбите на финансовия холдинг са скочили с над 300%, става ясно от съкратения анализ.

ESG рейтингът на БЕХ остава на сравнително ниско ниво, а той е ключов показател важен за акционерите и облигационните емисии на държавното дружество. Холдингът има договор с дружеството Sustainalytics, което е актуализирало ESG рейтингът през април. Общият присъден рейтинг на БЕХ е без промяна и остава 34.2 точки, което го поставя в графата "висок риск". Оценката за експозицията на БЕХ е 54,3 точки (средно представяне), а оценката за управлението е 39,9 точки, става ясно от отчета към края на март тази година.

Рейтингът на БЕХ за зелените инвестиции до голяма степен се обуславя и от факта, че холдингът е собственик на най-голямата въглищна електроцентрала на Балканите - ТЕЦ "Марица Изток 2". Финансовата компания-майка е закупила квоти за CO2 емисии на централата за 178,8 млн. лева през първото тримесечие на годината. За същия период на миналата година покупките на квоти са били за шокиращите 835,5 млн. лева. Сегашното драстично намаление на покупките се получава вследствие на стабилните приходи, които ТЕЦ "Марица Изток 2" получи през миналата година покрай високите цени на електроенергията.

Заеми

Най-големи са предоставените заеми на БЕХ към "Национална електрическа компания". Към края на март 2023 г. дължимите средства са за над 1,6 млрд. лева, като компанията успява да ги погасява редовно.

Задълженията на ТЕЦ "Марица Изток 2" към БЕХ са били за над 1,13 млрд. лева. Всички обаче са погасени до края на март тази година.

На проектната компания ICGB също е отпуснат кредит от холдинга. Средствата са 215,1 млн. лв. към края на март и се погасяват редовно от газовото дружество. Това е реално кредитът, които ЕИБ е отпуснала за изграждането на газовия интерконектор като той сега се изплаща от БЕХ.

Задълженията на "Булгартрансгаз" по договори за заеми с БЕХ са за над 122,6 млн. лв. става ясно от доклада. Поради грешка в сканирането на файла обаче не става ясно дали това са окончателните и пълни задължения на дружеството до края на март 2023 г. Споменатите средствата отиват предимно за финансиране на проектите за разширението на газовото хранилище "Чирен".

Газовият търговец "Булгаргаз" също успява да изплаща навреме задълженията си по кредитите към БЕХ.

БЕХ има и търговски вземания от "Топлофикация София", които към края на март възлизат на 8,9 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година тези задължения са се стопли драстично - през март 2022 г. те са били за над 46,2 млн. лв. Столичното парно има и разсрочени стари задължения към холдинга, но те са отбелязания в сегашния отчет за тримесечието. Записано е единствено, че получените суми от "Топлофикация София" до края на март тази година са 50,5 млн. лева.

Към 31 март начислените обезценки на вземания от свързани лица към БЕХ се намаляват с 14% до ниво от 1,3 млн. лева.

От отчетът на БЕХ става ясно още, че дружеството вече има разходи за автомобили, отдадени на Министерство на енергетиката. За първите три месеца на годината разходите за МПС са за две хиляди лева, като такъв разход не е имало през същия период на миналата година.

БЕХ очаква и решението на Европейския съд по делото БЕХ газ за нарушения на газовия пазар у нас. Изслушванията по него са били последно през септември миналата година.