След успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 1 милион лева, Биодит дебютира на пазар BEAM на Българска фондова борса (БФБ). Това съобщиха от БФБ.

"Денят е исторически за Борсата, защото приветстваме първата компания на пазар BEAM - "Биодит". Убедени сме, че много малки и средни фирми ще видят потенциала на този пазар като източник на капитал за развитие на техния бизнес и добрият пример ще се мултиплицира", коментира Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ.

Размерът на капитала на "Биодит" е 13 820 583 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на "Биодит" се търгуват на пазар BEAM на БФБ под борсов код BDT.

Набраният капитал ще се използва от технологичната компания за продажби и маркетинг активности с цел масово навлизане на пазара в страната ни. Към момента компанията има представени четири продуктови линии с различни биометрични решения. В по-дългосрочен план Биодит планира да излезе и на други европейски пазари.

Специализираният пазар BEAМ беше създаден за улеснение - за листване на млади, малки и средни предприятия без одобрен проспект от финансовия регулатор. IPO-то на Биодит е първото на този сегмент.