Нов доклад, публикуван на 15 юни от анализаторите на чистата енергия от REN21 показва, че съществува огромна разлика между измерения растеж на възобновяемата енергия и това, което е необходимо, за да се приведат в съответствие с амбициозните климатични цели намеренията на петнадесет страни от Г-20.

Докладът за глобалното състояние на възобновяемите енергийни източници през 2021 г. (Renewables 2021 Global Status Report) изследва всички сектори - от електроенергийния през транспорта, и строителството на сградите до промишлеността, за да определи количествено използваната ВЕИ във всеки един от секторите.

Въпреки че технологиите за вятърна и слънчева енергия се използват в електрическите мрежи, електрификацията може да отключи тяхното прилагане в сектори като транспорта, където пътните превозни средства в момента използват двигатели с вътрешно горене. Независимо че възобновяемата енергия е нараснала значително от 2009 г. насам, увеличаващият се ръст на търсенето е довел до това, че делът на изкопаемите горива е приблизително еднакъв, измерен в "крайното енергийно потребление".

Голяма част от растежа на възобновяемите енергийни източници е в изместването на изкопаемите горива в електрическите мрежи, но транспортният, строителният и промишленият сектор остават до голяма степен да работят на изкопаеми горива поради ниските нива на електрификация и енергийна ефективност.

Анализаторите от REN21 установяват, че се прави много малко за увеличаване на натиска върху тези системи за използване на възобновяема енергия. "Вместо да стимулират трансформацията, пакетите за оползотворяване осигуряват шест пъти повече инвестиции за изкопаеми горива, отколкото за възобновяема енергия", пише в новия доклад, като се подчертава, че голяма част от разходите за икономическо възстановяване след COVID19 са насочени към изкопаемите горива.

"За съжаление суровият урок от пандемията е, че повечето правителства не са използвали уникалната възможност за по-нататъшно ограничаване на замърсяването с въглерод и прекъсване на зависимостта си от изкопаемите горива. За тях е важна корпоративната печалба - нито климатът, нито здравето на хората", казва д-р Стефан Сингър, старши съветник в CAN International.

Докладът също така констатира, че корпоративните споразумения за закупуване на електроенергия, дългосрочните договори, са достигнали рекордни нива през 2020 г. с увеличение от 23,7 гигавата.

Въпреки че австралийската индустрия за възобновяеми енергийни източници се разраства бързо, особено чрез покривните слънчеви централи, тя остава в средата на страните от Г-20 и е една от 15-те държави без никакви нови стимули за растежа на възобновяемата енергия. Това означава, че нова чиста енергия ще дойде в енергосистемата само, ако се създаде пространство за нея от напускащите индустрии за изкопаеми горива.

Ето някои от основните акценти от доклада

1. Използването на възобновяема енергия се е увеличило, но е засенчено от изкопаемите горива, които остават доминиращ източник на енергия за света.

Възобновяемите енергийни източници нарастват с почти 5% годишно между 2009 и 2019 г., изпреварвайки изкопаемите горива (1,7%). Възобновяемата енергия постави нов рекорд за инсталирана мощност през 2020 г., което означава, че сега ние произвеждаме около 29% от нашата енергия от възобновяеми източници. В същото време светът изгаря повече фосилни горива от всякога. Както се вижда на графиката по-долу, делът на изкопаемите горива в общия енергиен микс е толкова висок, колкото преди десетилетие, а делът на ВЕИ само леко се е увеличил.

2. Пакетите за възстановяване вливат пари в кафявата икономика въпреки предимствата на възобновяемите енергийни източници.

Докладът отбелязва, че е имало вълна от по-силни ангажименти за действие по отношение на климатичната криза през 2020 г. Това включва целите за беземисионна икономика и спад на въглеродните емисии от Китай, Япония, Южна Корея и няколко други региона, държави, градове и компании. След съобщения за финансиране на екологосъобразно възстановяване, извеждане на публичните разходи до нива, по-високи от плана на Маршал след Втората световна война, 2020 г. трябваше да бъде годината, когато светът натисна бутона за рестарт на глобалната климатична икономика и възобновяемите енергийни източници.

Вместо да стимулират трансформацията, пакетите за оползотворяване осигуряват шест пъти повече инвестиции за изкопаеми горива, отколкото за възобновяема енергия. Както е показано на фигурата по-долу, има явна липса на финансиране за възобновяеми енергийни източници, въпреки всички обещания, дадени по време на кризата Covid-19.

3e-news.net