Националната кардиологична болница набира средства за закупуване на апаратура за по-бърза и качествена образна диагностика при сърдечно-съдови болести. Наличната към момента техника е морално остаряла и не може да поеме увеличаващия се брой пациенти със сърдечно-съдови заболявания - водещия фактор за смъртност в България.

През Националната кардиологична болница годишно преминават около 15 000 пациенти, като повече от половината от тях са със спешно състояние, при които бързата диагностика е от решаващо значение. В кардиологичната болница се намират и единствените в България отделения по детска кардиология и по хирургия на вродените сърдечни малформации при децата. Всички пациенти на болницата - деца и възрастни, преминават през отделението по образна диагностика.

Закупуването на по-модерна специализирана работна станция ще позволи да се намали времето за анализ и обработка на данните за скенирани части от тялото, както и ще помогне на специалистите за поставянето на точна и навременна диагноза. Високотехнологичната работна станция, за която Националната кардиологична болница набира дарения, ще позволи и изграждането на по-точни 3D принтирани модели на сърцето на пациента при подготовка за сложни операции.

Проектът на болницата набира дарения в рамките на традиционната благотворителна кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш", която се провежда за 11-а поредна година. Всеки, който желае, може да подкрепи усилията на болницата за по-бързи и точни диагнози при сърдечно-съдови заболявания, като направи дарение през платформата izberi.rbb.bg.

От създаването си през 2009 г. досега дарителската инициатива на банката е помогнала с близо 3 млн. лв. за реализирането на 257 здравни, социални, културни и екологични проекти.